Αυτό είναι το νομοσχέδιο με μόλις 137 λέξεις!

Στη δημοσιότητα δόθηκε το σχέδιο νόμου το οποίο, με την ψήφισή του, θα δίνει δικαίωμα στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισσαβώνας και να αρχίσει τις διαδικασίες εξόδου της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.