5 کلید ماژول در نرم افزار CRM

منصفانه است بگویم که اکثر نرم افزارهای CRM امروزه از یک ساختار واحد عملی نیستند اما در واقع مجموعه ای از ماژول های یکپارچه ای هستند که از داده ها استفاده می کنند و جریان های کاری را در روش های منحصر به فرد خود تحت تاثیر قرار می دهند. 737 more words