சிறந்த சிறுகதைகளின் தொகுப்பு. முன்னரே வாசித்திருந்தாலும் இப்பொழுதுதான் எழுத முடிந்திருக்கிறது.

புத்தனாவது சுலபம்
பதிப்பு : உயிர்மை பதிப்பகம்
ஆசிரியர் – எஸ் ராமகிருஷ்ணன்
முதல் பதிப்பு – டிச 2011
கன்னிமாரா நூலக முன்பதிவு – …