Tags » คำสำคัญ

อรรถาภิธาน (Thesaurus) เพื่อการจัดการสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บสารสนเทศ ย่อมต้องการให้สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บนั้น ถูกค้นคืนเพื่อการนำไปใช้ซึ่งหมายความถึงผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ตรง กับความต้องการ ในระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ โดยเฉพาะทางห้องสมุดนั้น จะมีเครื่องมือในการนำให้ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศได้ คือ ข้อมูลรายการทางบรรณานุกรม (bibliographic record) ซึ่ง เป็นการให้คำอธิบายลักษณะทางกายภาพของเอกสาร เช่น ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้ทำวิจัย ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่จัดพิมพ์ เป็นต้น การลงข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมต่างๆ เหล่านี้ จะมีลักษณะหรือการใช้คำ หรือภาษาที่มีแบบแผนหรือมาตรฐานในการลงรายการ ข้อมูลที่ใช้ในการลงรายการนี้เอง ได้ถูกกำหนดให้เป็นคำค้นเพื่อให้เข้าถึงสารสนเทศ เช่น กำหนดให้ค้นได้จากชื่อผู้รับผิดชอบในผลงานนั้นๆ (โดยรวมตั้งแต่ผู้เขียน ผู้แปล นักวิจัย บรรณาธิการ ขึ้นอยู่กับเอกสารนั้น มีผู้ร่วมรับผิดชอบโดยมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างไร) ชื่อ เรื่อง ปีที่พิมพ์ ประเภทของเอกสาร หัวเรื่อง คำสำคัญ อรรถาภิธาน เป็นต้น 6 more words

ห้องสมุด

Taxonomy VS. Folksonomy

Professional Indexing VS. Personal Indexing และ Subject Cataloging VS. Social Tagging และ Taxonomy VS. Folksonomy และ Expert Metadata VS. User-Generated Metadata

กลุ่มคำทั้งสี่ชุดนี้ ถ้าถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด น่าสนใจมากทีเดียว ปัจจุบันมีห้องสมุดหลายแห่งเริ่มนำแนวความคิดนี้มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของการสืบค้นทาง OPAC ของห้องสมุด

ห้องสมุด

Tags สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ใน Blog

สังเกตุเห็นมานานแล้วว่า มีช่องที่ wordpress เว้นไว้ในหัวข้อ Tags อยู่ล่างสุดในการเขียนบทความแต่ละอัน ก็งงอยู่ทั้งนานว่าคืออะไร เมื่อกี้ก็พยายามหาวิธีใช้ เพื่อปรับปรุง blog ของข้าพเจ้าให้เหมือนของชาวบ้านเขา ก็เข้าไปอ่านวิธีใช้ในของ wordpress ก็งงไป (จริงๆเคยอ่านไปแล้วละ วันนี้ก็ยังงงอยู่) ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเดิม ของแบบนี้ต้องลอง สิบปากว่าไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลำไม่เท่าลองทำดู ว่าแล้วก็ไปลองไปไล่ใส่ๆ Tags อะไรไม่รู้ที่ว่าไว้ในบทความเก่าๆดู พอลองเล่นไปก็พอจับหลักได้ ใส่ไปใส่มาชักมัน ใส่เสร็จก็ไปตามอ่านตาม blog คนอื่นๆที่อธิบายเรื่องนี้ไว้ก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้น 33 more words