Tags » คีย์เวิร์ด

Keyword คือ

Keyword (คีย์เวิร์ด)  นิยามความหมายของ Keyword โนโลกของคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะ Keyword นั้นคือสิ่งที่ไว้ใช้เรียกคำหลัก หรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่สำคัญของเนื้อหา ที่เราต้องการจะค้นหา หรือสืบค้นข้อมูลนั้นเอง

ยกตัวอย่างสถานการณ์..

  • Keyword ร้านอาหาร
    อยากหาร้านอาหารสักร้าน ผ่าน Google โดยการพิมคำว่า Keyword “ร้านอาหาร” ลงไปเพื่อค้นหาคำแนะนำร้านอาหารจาก Google
  • Keyword กฎหมายญี่ปุ่น
  • 47 more words
รับทำ SEO

ก้าวแรกของการ ทำ SEO

หลังจากได้รู้ว่า SEO คืออะไรมาแล้วจากบทความที่แล้ว

มาครั้งนี้ จะมาพูดถึง การ ทำ SEO กันทีละขั้นตอน

ก้าวแรกของการ ทำ SEO ก็ไม่ยาก คุณต้องทำการกำหนดขอบเขตของการ ทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ของคุณก่อน

การกำหนดขอบเขตของการ ทำ SEO  หรือการกำหนดขอบเขตของ เนื้อหาของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาในหน้านั้นๆ

การทำการกำหนดขอบเขตการ ทำ SEO… 9 more words

ทำ SEO