PART 2: Keyword Research (ขั้นตอนในการค้นหาและวิจัยคีย์เวิร์ด)

  1. เลือกใช้ Keyword ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

Keyword เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำ SEO ดังนั้นคุณควรใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ keyword ของคุณก่อนที่จะใช้ คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือ Google Keyword planner หรือ เครื่องมือชั้นสูง Long Tail Pro เพื่อตรวจสอบการติดอันดับของคำคีย์เวิร์ดนั้นๆ

  1. เลือกแค่หนึ่งคีย์เวิร์ดหลักให้แต่ละหน้าของเว็บไซต์
  2. 40 more words