Tags » บทความ

28 May 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม  2017

_______________________________

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

ปีที่ 51 ฉบับที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017

“Holy Father, keep them in your name that you have given me, … 421 more words

ประชาสัมพันธ์ รอบวัด

วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจาก โรคนิ้วล็อค

อาการและต้นเหตุของโรคนิ้วล็อค

โรคนิ้วล็อคนั้นส่วนมากจะพบในบริเวณนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือซะส่วนใหญ่เพราะเป็นนิ้วที่ถูกใช้งานบ่อยมากที่สุด

อาการนิ้วล็อคหนึ่งในโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายอีกโรคหนึ่งโดยโดยมาสาเหตุที่แท้จริงมาจากพังผืดที่ยึดบริเวณที่ข้อนิ้วจึงทำให้เวลาที่เกิดการขยับนิ้วมือหรืองอในบริเวณนิ้วมือนั้นมักจะมีอาการเจ็บหรือปวดทำให้จับปากกาหรือใช้นิ้วมือในการทำกิจกรรมต่างได้ไม่มีประสิทธิภาพนักโดยในผู้ป่วยบางรายคิดว่าอาการแบบนี้ไม่ได้มีความน่าเป็นห่วงอะไรมากนักจึงใช้ยาหม่องหรือยานวดแก้คลายเส้นมานวดจนทำให้บางครั้งเกิดอาการที่รุนแรงกว่าเดิมหรือไม่หายได้โดยอาการนิ้วล็อคนี้จะมีรูปแบบของการแสดงอาการด้วยกันสี่ระยะด้วย

การป้องกันตัวเองจากอาการนิ้วล็อค

1.ไม่ใช้นิ้วหิ้วหรือถือของที่มีน้ำหนักมากจนเกินไป เพราะนิ้วของเราถูกออกแบบมาเพ่อให้รองรับน้ำหนักได้ในระดับหนึ่งซึ่งเมื่อร่างกายรู้สึกว่านิ้วนั้นถูกใช้งานมากเกินไปหรือถือของหนักๆมากเกินไปจะรู้สึกว่าปวดหรือชาในบริเวณนิ้วนั้นๆเพราะนั้นควรจะให้นิ้วได้พักหรือหยุดการถือของหนักลงโดยต้นเหตุแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับแม่บ้านหรือคนที่ชอบซื้อของและหิ้วของหลายๆอย่างพร้อมกัน

2.ไม่ใช้มือในการบิดผ้าให้แห้ง เพราะการที่เราใช้มือในการซักและบิดผ้าให้แห้งนั้นเป็นที่มาของการทำให้เอ็นนั้นเกิดการยึดปลอกหุ้มเอ็นและจะทำให้เกิดเป็นที่มาของอาการนิ้วล็อคได้

3.การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องทุ่นแรง โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการก่อสร้างจะต้องมีการใช้หรืออุปกรณ์เจาะหรือขุดพื้นซึ่งแรงจากการทำงานของเครื่องมือเหล่านั้นจะส่งผลทำให้เกิดอาการนิ้วล็อคได้

4.พักมือคือสิ่งที่จำเป็น หลังจาการทำงานที่ยาวนานโดยในที่นี้ไม่ใช่การพักผ่อนนิ้วหลังจากการเลิกงานแต่เป็นการพักนิ้วของคุณหลังจาการทำงานแบบเดิมซ้ำโดยอาจจะแบ่งช่วงเป็นการทำงาน 50 นาทีและพักนิ้วของคุณ 5-10 นาทีเป็นต้น

และสำหรับวิธีการรักษาโรคนิ้วล็อคนั้นแพทย์อาจจะให้ยาในการคลายเส้นพร้อมยาที่ใช้ในการทาเพื่อบรรเทาอาการปวดมาใช้แต่ถ้าหากไม่ดีขึ้นอาจจะต้องใช้ยามีส่วนผสมของสเตียรอยด์เข้าไปเพื่อทำให้กล้ามเนื้อในบริเวณนั้นเกิดการคลายตัว

บทความ

ประวัติการนวดไทยและสปา

ประวัติการนวดไทยและสปา

       การนวดไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณ เกิดจากสัญชาตญาณเบื้องต้นของการอยู่รอด เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วยตนเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงมักจะลูบไล้บีบนวดบริเวณดังกล่าว ทำให้อาการปวดเมื่อยลดลง เริ่มแรกๆ ก็เป็นไปโดยมิได้ตั้งใจ ต่อมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุด หรือบางวิธีที่ได้ผลจึงเก็บไว้เป็นประสบการณ์ และกลายเป็นความรู้ที่สืบทอดกันต่อๆ มา จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ความรู้ที่ได้จึงสะสมจากลักษณะง่ายๆ ไปสู่ความสลับซับซ้อน จนสามารถสร้างเป็นทฤษฎีการนวด จึงกลายมาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีบทบาทบำบัดรักษาอาการและโรคบางอย่าง

การนวดไทย หรือ นวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ “นวดแผนโบราณ” โดยมีหลักฐานว่านวดแผนไทยนั้นมีประวัติมาจากประเทศอินเดีย โดยเชื่อว่าน่าจะมีการนำการนวดเข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน  จากนั้นได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเป็นรูปแบบแผนที่เป็นมาตรฐานของไทยและส่งทอดมาจนถึงปัจจุบัน การนวดไทยแบ่งเป็น 2 สาย คือ สายราชสำนักและสายเชลยศักดิ์

  1. การนวดแบบราชสำนัก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการนวดนี้คือ เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ที่อยู่ในรั้วในวัง ฉะนั้นการนวดจึงถูกออกแบบที่เน้นการใช้นิ้วมือและมือเท่านั้น และท่วงท่าที่ใช้ในการนวดมีความสุภาพเรียบร้อย มีข้อกำหนดในการเรียนมากมาย ผู้ที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านนี้ จะได้ทำงานอยู่ในรั้วในวังเป็นหมอหลวง มีเงินเดือนมียศมีตำแหน่ง
  2. การนวดแบบเชลยศักดิ์ เป็นการนวดที่ใช้ในระดับชาวบ้านด้วยท่าทางทั่วไป ไม่มีแบบแผนหรือพิธีรีตองในการนวดมากนัก อีกทั้งยังสามารถใช้อวัยวะอื่นๆ เช่น เข่า ศอก เท้า เพื่อช่วยทุ่นแรงในการนวดได้ ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากการนวดแบบราชสำนักที่เน้นการใช้มือเพียงอย่างเดียว

ที่มา: th.wikipedia

บทความ

โรคข้อเข่าเสื่อม ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของร่างกาย

อาการของโรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม โรคภัยไข้เจ็บที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับตัวเองหรือแม้กระทั่งคนรอบตัว

อาการโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นอาการที่มักจะพบมากในกลุ่มของผู้สูงอายุโดยจะเกี่ยวกับกระดูกในบริเวณข้อต่อหรืออย่างเช่นข้อเข่าหรือข้อต่อในบริเวณข้อต่อแขนโดยสาเหตุนั้นมาจากโดยปกติแล้วในกลุ่มของวัยเด็กหรือกลุ่มวัยรุ่นจะมีการสร้างน้ำที่มาหล่อเลี้ยงข้อต่อหรือข้อกระดูกต่างๆในปริมาณที่เหมาะสมแต่เมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นการผลิตน้ำหล่อเลี้ยงในบริเวณข้อต่อก็จะมีการผลิตที่ลดลงหรือมีการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในร่างกายจึงทำให้เกิดการเสียดสีกันระหว่างข้อต่อนั้นๆ

โดยไม่มีน้ำหล่อลื่นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของข้อต่อจึงทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมโดยอาการอาจจะเกิดอาการปวดหรือเจ็บเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนที่เป็นข้อต่อและนอกจากสาเหตุที่เกิดจากอายุแล้วอาการโรคข้อเข่าเสื่อมก็ยังสามารถเกิดได้กับบุคคลที่มีการใช้ร่างกายอย่างหักโหมหรือรุนแรงจนเกินไปอย่างเช่นจากการออกกำลังกายและจากสภาพน้ำหนักที่ร่างกายจะรับได้ อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมที่เกิดจากการออกกำลังกายที่หนักเกินไปนั้นสามารถเกิดได้กับกลุ่มของบุคคลหรือนักกีฬาที่ใช้ร่างกายกับการเล่นกีฬาอย่างหนักอย่างเช่นการกระโดด วิ่งหรือกีฬาประเภทเทนนิส

เพราะกีฬาประเภทนี้หากมีการเล่นนานจนเกินไปและไม่มีการพักผ่อนข้อเข่าในเวลานานอาจจะทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมได้และอีกสาเหตุหนึ่งก็คืออาการโรคข้อเข่าเสื่อมที่เกิดมาจากโรคอ้วนหรืออาการที่เกิดกับคนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานโดยคนที่เป็นโรคอ้วนหรือคนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานนั้นจะทำให้ข้อเข่านั้นต้องรองรับปริมาณของน้ำที่มากซึ่งอาจจะทำให้ข้อเข่านั้นเกิดอาการเสื่อมเร็วมากกว่าความเป็นจริงเพราะการที่คนเรามีน้ำหนักตัวที่ไม่สมดุลกับร่างกายนั้นจะทำให้ข้อเข่าของเรานั้นเกิดการเสียดสีกันระหว่างกระดูกข้อต่อและถ้าหากเกิดอาการแบบนี้สะสมและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่นานก็มีโอกาสเสี่ยงที่สูงที่จะทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้

โดยอาการข้อเข่าเสื่อมนี้มีสาเหตุที่หลากหลายและวิธีรักษาก็มีมากเช่นกันขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอย่างเช่นอาการข้อเข่าเสื่อมที่เกิดจากการใช้ข้อต่อหรือการออกกกำลังกายมากเกินก็ต้องแก้จากการลดการใช้ข้อเข่าหรือการออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไปหรือในบางรายอาจจะเกิดจากการที่มีน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานจึงทำให้ข้อเข่าเกิดการรองรับน้ำหนักที่มากเกินส่วนวิธีรักษาก็คือการลดน้ำหนักให้พอดีกับส่วนสูงหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพียงแค่นี้ก็ทำให้อาการข้อเข่าเสื่อมมีอาการเจ็บหรือปวดลดลงแล้วหรือนอกเหนือจากนี้คุณควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการรักษาและวิธีการดูแลที่ถูกต้อง

บทความ

21 May 2017. St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 51 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม  2017

_________________________________

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 51 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017… 305 more words

ประชาสัมพันธ์ รอบวัด

ถ้าอยากดูดี อยากหุ่นดีทำไง ช่วยบอกหน่อย

อยากหุ่นดีทำไง อยากดูดี

จะมีสักกี่คนในโลกนี้ที่ไมอยากเป็นจุดเด่นเป็นจุดที่สนใจของสังคม

ก่อนที่เราจะไปดูกันว่า อยากหุ่นดีทำไง ก็ต้องศึกษาหลักการที่จะทำให้เรากลายมาเป็นคนที่ดูดีเสียก่อน ซึ่งจะต้องอาศัยองค์ประกอบและปัจจัยหลายๆอย่างรวมเข้าด้วยกันไม่ว่าเป็นความประทับใจในการพบเจอหรือสิ่งที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วนั้นจะมีการคิดพิจารณาและทำการวิเคราะห์ถึงสิ่งใหม่ๆหรือบุคคลใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้จักหรือพบเจอมาก่อนจากกครั้งแรกที่ได้พบเจอกัน

โดยความประทับใจในครั้งแรกนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากถ้าหากการพบเจอครั้งแรกไม่เป็นที่น่าพึงพอใจหรือน่าประทับใจก็อาจจะทำให้การพบเจอหรือการพูดคุยในครั้งที่สองเป็นไปด้วยความไม่ราบรื่นหรือมีการติดขัดได้โดยรูปลักษณ์ภายนอกที่อาจจะเป็นเหมือนตัวติดสินเกี่ยวกับความประทับใจเลยก็คือ

1.การแต่งกาย ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะถ้าหากคุณแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือแต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะอย่างเช่นใส่กางเกงยีนส์รองเท้าผ้าใบในการมาสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานโอกาสในการได้รับการพิจารณาเข้าทำงานก็อาจจะน้อยลงถึงแม้ว่าคุณจะมีความสามารถและคุณสมบัติต่างๆที่พร้อมก็ตาม

2.บุคลิก โดยเรืองนี้ก็ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกันเพราะอย่างในบางงานหรือบางกิจการจะต้องมีการพูดคุยทางธุรกิจหรือการติดต่อประสานงานกันอาจจะต้องใช้บุคคลที่มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือและมีความสุขุมเพื่อการต่อรองทางธุรกิจเพราะคุณคงไม่ทำธุรกิจกับคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ

3.รูปร่างและหน้าตา หลายคนอาจจะไม่คิดว่ารูปร่างและหน้าตาก็เป็นหนึ่งในบุคลิกที่สำคัญสำหรับการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเพราะว่าหน้าตาก็เปรียบเหมือนกับสิ่งที่จะเป็นการพิสูจน์ถึงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆว่ามีลักษณะนิสัยและการใช้ชีวิตอย่างไร อย่างงานบางประเภทรูปร่างหน้าตาก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่บริษัทจะพิจารณารับเข้าทำงานอย่างเช่นอาชีพหรือสายงานบริการรูปร่างหน้าตาและบุคลิกถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับในโรงแรมพนักงานประชาสัมพันธ์หรือพรีเซ็นเตอร์โฆษณาสินค้าสามารถพูดได้เลยว่าหน้าตาและรูปร่างคือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากนอกจากจะสามารถสร้างความแประทับใจได้แล้วยังสามารถที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจในสินค้าและตัวงานได้มากยิ่งขึ้น

ต่อมาก็จะเป็นการอธิบายว่าถ้าอยากหุ่นดีทำไง

1.อย่างแรกเลยสำหรับคนที่อยากจะมีหุ่นที่ดีและสวยสมบูรณ์แบบคือ จะต้องเริ่มจากความตั้งใจหรือเริ่มจากความตั้งใจแบบจริงจังก่อนเพราะบางคนอยากจะสวยเพียงเพราะเห็นคนอื่นเป็นแต่ไม่ได้มีแรงจูงใจหรือแรงโน้มน้าวใจที่มากพอแต่บางคนอาจจะมีความตั้งใจที่แน่วแน่อย่างเช่นคนที่อกหักเพราะถูกปฏิเสธเรื่องของความสวยงามหรือน้ำหนักตัวกลุ่มคนเหล่านี้มักจะมีแรงผลักดันและความพยายามที่สูงมากเพราะฉะนั้นหัวใจหลักๆ สำหรับคนอยากสวยเลยก็คือความตั้งใจและแรงจูงใจ

2.เลือกวิธีในการลดน้ำหนัก โดยคุณอาจจะเลือกวิธีในการลดน้ำหนักที่เหมาะกับตัวคุณเองอย่างเช่นปกติคุณอาจจะเป็นคนที่ทานอาหารจุกจิกหรือรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาทำให้กระเพาะทำงานได้ไม่เต็มที่และประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันอาจจะลดน้อยลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกวิธีการในการรักษาหุ่นและลดน้ำหนักให้เหมาะกับตัวเองนั้นดีที่สุด

3.พยายามรักษาความคงที่ในการดูแลตัวเอง เมื่อคุณรู้สึกว่าน้ำหนักตัวของคุณเริ่มลดลงแล้วหรือวิธีการลดน้ำหนักที่คุณได้ใช้อยู่นั้นมีประสิทธิภาพและเหมาะกับตัวเองแล้วก็ควรจะทำไปเรื่อยๆ ต่อเนื่องและควบคุมกิจวัตรประจำวันที่เสี่ยงต่อการทำให้เกิดความอ้วนอีกครั้งเพียงแค่นี้ ก็คงไม่ต้องถามแล้ว่า อยากหุ่นดีทำไงเพราะสิ่งที่คุณได้วาดฝันไว้ก็จะกลายเป็นจริงได้ในที่สุด

บทความ

บรรเทาอาการนิ้วล็อค ด้วยขนมปังแผ่นกับน้ำส้มสายชูหมัก

สาเหตุของอาการ นิ้วล็อคและวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆ

อาการนิ้วล็อค ปัจจุบันเราสามารถพบอาการดังกล่าวได้กับบุคคลทุกทั่วไป และมักจะพบเห็นได้มากในหมู่บุคคลที่มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องอาศัยการยก ออกแรง บริเวณนิ้วเป็นประจำอาทิเช่น แม่บ้าน พนักงานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งจากอาชะดังกล่าวที่ได้กล่าวมานนั้น เราจะสังเกตได้ว่าอาชีพข้างต้นนั้นจะมีการใช้งานนิ้วเมือซ้ำๆไปมาอยู่เป็นประจำ จนทำให้เกิดอาการนิ้วล็อคนั่นเอง

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่กำลังประสบพบเจอกับปัญหาดังกล่าวอยู่ ในบทความนี้จะว่าด้วยเรื่องของวิธีการบรรเทาอาการนิ้วล็อค ในระยะเริ่มต้นด้วยวิธีการที่สุดประหลาดแต่สามารถทำได้ง่ายๆ และการันตรีแล้วว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ในระดับหนึ่ง นั่นก็คือการใช้ขนมปังแผ่นกับน้ำส้มสายชูหมัก

สูตรวิธีการบรรเทาอาการด้วย ขนมปังแผ่น กับน้ำส้มสายชูหมัก

เมื่อมีอาการ ให้นำขนมปังแผ่นที่สามารถซื้อหาได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อ ชุบกับน้ำส้มสายชู ให้พอหมาดๆ แล้วนำไปพอกไว้บริเวณที่มีอาการล็อคของนิ้วทิ้งไว้ประมาน 30-45 นาทีเป็นอย่างน้อย

เมื่อครบตามเวลาแล้ว ให้นำขนมปังดังกล่าวออกและล้างทำความสะอาดนิ้วมือของเราด้วยน้ำเปล่าและสบู่จนสะอาด ขั้นตอนนี้จะช่วยบรรเทาอาการนิ้วล็อคได้ในระดับหนึ่ง อาการนิ้วล็อคนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป เนื่องจากใครๆก็มีโอกาสเป็นได้ ถ้าหากยังมีพฤติกรรมที่ส่อหรือเอื้อไปในทางที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้ เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการนี้แล้ว ในระยะแรกๆ ควรดูแลรักษาและงดใช้งานร่างกายในส่วนที่มีอาการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจนในไปสู่การลุกลามของอาการอักเสบ และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกาย ถึงขั้นอาจจะต้องผ่าตัดเพื่อรับการรักษาเลยทีเดียว

สนใจอยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆไว้เป็นเจ้าของสั่งซ้ำได้ที่ herb-industry.com

บทความ