Tags » บทความ

หาดป่าตอง ภูเก็ต Patong Beach Phuket Thailand

เดือนที่แล้ว ผมได้ไปเที่ยวภูเก็ตมา ชายหาดภูเก็ต สวยมากครับ ที่นี่คือ ป่าตอง ชายหาดที่คนอยากมามากที่สุดแห่งหนึ่งในไทย

Last month I went to Phuket to visit the beautiful beach of Phuket. This is Patong beach… 33 more words

บทความ

เทคนิคจีบสาว ในร้านกาแฟ Techniques to flirt in a Cafe

สำหรับ การนั่งทำงานตามร้านกาแฟ แทบจะเป็นกิจวัตรประจำวันของผมอยู่แล้ว วันๆ เสียค่ากาแฟเป็นร้อย ถ้าไม่นั่งสตาร์บัคส์ Starbucks ก็ถูกหน่อย ถ้าคุณไปร้านกาแฟเดิมสองวันติด แล้วคุณเจอผู้หญิงคนเดิม นั่งทำงานที่เดิม 2 วันติด นั่นแสดงว่า มันเป็นพรมลิขิตกำหนดให้คุณต้องเจอผู้หญิงคนนี้แล้วนะ ฉะนั้น คุณต้องเริ่มจีบ สำหรับผม การเริ่มจีบคือ ง่ายๆ เลยครับ เดินเข้าไป แล้วบอกว่า ” สวัสดีครับ ผมว่าคุณกับผม เราคงมีอะไรที่ต้องรู้จักกันแน่ๆ เพราะผมเจอคุณที่ร้านกาแฟนี้ สองวันติดนะครับ….เออ ผมขอเบอร์โทรศัพทืได้ไหมครับ ” เชื่อไหม คำตอบที่ได้คือ ….เธอไม่ตอบ แล้ววิ่งหนีออกจากร้านไปเลย 112 more words

บทความ

พระเครื่องและความเป็นมา

พระเครื่อง

พระเครื่องมีความเป็นมาและวิวัฒนาการอันยาวนาน ก่อนจะมาเป็นพระเครื่องนั้นได้เกิดพระพิมพ์ขึ้นมาก่อน เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนไป คติการสร้างพระพิมพ์ก็เปลี่ยนแปลงไปและเลือนหายไปในที่สุด พระพิมพ์บางส่วนกลายมาเป็นพระเครื่อง พระพิมพ์เป็นของเก่าแก่ที่ได้มีผู้ทำขึ้นตั้งแต่ตอนต้นพุทธศาสนา มีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดีย การแผ่ขยายอิทธิพลทางพุทธศาสนาไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทำให้พระพิมพ์ซึ่งเป็นประติมากรรมเนื่องในคติทางพุทธศาสนาได้แผ่กระจายไปยังดินแดนต่าง ๆ พร้อมกับคำสอน ความเชื่อทางพุทธศาสนา พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงวัตถุเนื่องในพุทธศาสนาด้วย

พุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยราวสมัยทวารวดีพร้อมกับความเชื่อเรื่องการสร้างพระพิมพ์ ในสมัยทวารวดีได้รับเอาคติความเชื่อของชาวอินเดียเข้ามาโดยตรงส่งผลให้การสร้างพระพิมพ์ในสมัยทวารวดีมีวัตถุประสงค์การสร้างเหมือนกับอินเดีย คือ การสร้างพระพิมพ์เพื่อสืบพระศาสนาซึ่งเป็นความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องปัญจอันตรธานซึ่งปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนา เมื่อพุทธศาสนาแผ่ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ความเชื่อเรื่องการสร้างพระพิมพ์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ แต่ละพื้นที่ อาทิ พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัยได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความเชื่อเรื่องการบำเพ็ญบุญเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ ส่งผลให้การสร้างพระพิมพ์ในสมัยศรีวิชัยจากที่สร้างพระพิมพ์เพื่อสืบพระศาสนาเปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายและเป็นการสะสมบุญเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ในภายหน้า เป็นต้น

ในสมัยอยุธยาเริ่มมีการสร้างพระพิมพ์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ความศักดิ์สิทธิ์ และดลบันดาลให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ สำหรับพกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาไปสงครามแทนการพกเครื่องรางแบบเก่า เช่น ผ้าประเจียด (ผ้ายันต์ที่ใช้ผูกแขนหรือคล้องคอ) ตะกรุด พิสมร เป็นต้น ต่อมาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เกิดการเปลี่ยนแนวคิดทางพุทธศาสนา อีกทั้งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและวิทยาการจากชาติตะวันตก การสร้างพระพิมพ์เพื่อใช้เป็นเครื่องรางของขลังได้รับความนิยมมากขึ้น พระพิมพ์ที่สร้างเพื่อความเชื่อและความศรัทธาในพุทธคุณด้านต่างๆ เหล่านี้เรียกว่า “พระเครื่อง”

ความเชื่อและคตินิยม

  1. เครื่องรางส่วนใหญ่ การสร้างสร้างให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถสร้างได้จำนวนมาก สำหรับบรรจุในเจดีย์ เพื่อว่าในอนาคตเมื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมลง วัตถุต่างๆพังทลายยังสามารถพบรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าเพื่อแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรื่องของพระพุทธศาสนา 
  2. ใช้เป็นเครื่องรางสำหรับคุ้มครองป้องกันในการออกศึกสงครามของคนโบราณ เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์อย่างหนึ่ง
  3. ปัจจุบันนิยมนำมาห้อยคอเป็นเครื่องรางสำหรับคุ้มครองป้องกันและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามความเชื่อปรัมปราของไทย

 

วัตถุมงคลและศาสนะสถาน

เสือดำ กับความเชื่อ

ความเชื่อคนจีนและคนไทยโบราณเชื่อว่า เสือคือสัญลักษณ์แห่งอำนาจ บารมี ป้องกันสิ่งร้าย ๆ เพราะ เสือเป็นสัตว์ป่าที่มีรูปลักษณ์สง่างาม และล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร สัตว์อื่นจะกลัว ฉะนั้นคนโบราณจึงมีความเชื่อว่าอวัยวะต่าง ๆ ในตัวเสือ จะนำมาใช้ทางคุณได้หลายอย่างโดยเฉพาะเสือดำ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ก็ยังมีกันอยู่ การนำไปใช้ทางคุณนั้น คนที่นำไปใช้จะให้สัมฤทธิ์ผลก็ต้องรุ้จักทำบุญเข้าวัดเข้าวาบ้าง นะครับ ส่วนต่าง ๆ ของเสือดำที่นิยมกันมีดังนี้ครับ

หนังเสือดำ คนโบราณเชื่อว่าหนังจากเสือดำที่ตายธรรมชาติจะมีความขลังมาก เมื่อได้เกจิอาจารย์ที่มีตบะแก่กล้าลงอักขระบนหนังเสือดำ แล้วผู้ที่ครองจะมีความแคล้วคลาด ปลอดภัยไม่มีผู้ใดกล้าทำร้าย มีคุณเรื่องไพรีพินาศ เสริมบารมีแด่ผู้ที่มีฐานะอำนาจใหญ่โต

เขี้ยวเสือ ความคมและอานุภาพแห่งเขี้ยวเสือ โดยเฉพาะเขี้ยวเสือกลวง เนื่องจากเขี้ยวเสือจะตันแต่เมื่อเสือที่ตายบังเอิญว่ามีเขี้ยวที่กลวง คนโบราณจะนำมาปลุกเสกแขวนคอคงกระพันชาตรี เพราะเสือเป็นสัตว์ที่อาศัยในป่ามีสัตว์อื่นเกรงกลัว ผู้ครองเขี้ยวเสือจะมีเดชะ ตบะบารมี มีคนยำเกรงศาสตราวุธใดไม่อาจทำร้าย

อวัยวะเพศเสือ หนึ่งในเมนูพิสดารที่ผู้ชายอายุมากโปรดปรานหามาบริโภค เพราะเชื่อว่าจะบำรุงเรื่องทางเพศ ความเป็นจริงธรรมชาติเสือไม่ได้ใช้เวลาร่วมเพศนานอย่างที่คนคิด แต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ฉะนั้นการเปิบพิสดารอวัยวะเพศเสืออาจไม่ได้เสริมเรื่องเพศ

รูปลักษณ์เสือ เนื่องจากเสือเป็นสัตว์ป่า มีความดุร้ายเป็นธรรมชาติ คนโบราณจึงนำรูปเสือมาติดไว้ที่ทางสามแพร่งไว้มีความเชื่อว่าป้องกันภูติผีร้าย คนป่วยโรคคางทูมเขียนตัวหนังสือจีนไว้ที่บริเวณคางทูมจะหายป่วย และหญิงสาวที่ปีนักษัตรเสือผู้ชายชาวจีนจะไม่เลือกเป็นภรรยา เพราะจะไม่เป็นมงคลกับชีวิตคู่

ความเชื่อคนไทยและคนจีนโบราณเรื่องเสือโดยเฉพาะเสือดำ อาจส่งเสริมเรื่องการล่าเสือนำอวัยวะมาใช้ด้านไสยศาสตร์ คนรุ่นใหม่ควรตระหนักและเปลี่ยนทัศนคติเพราะการที่ต้องการอำนาจ บารมี คนยำเกรงหรือเรื่องเพศ ความจริงไม่ต้องอาศัยเรื่องพวกนี้ก็ได้ หากแต่เราทำความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ดูแลตัวเองทำมาหากินสุจริต แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว มีเงินเยอะ มีบารมี มีเมียเยอะ แล้วคิดว่าคนเหล่านั้นมีความสุขจริง ๆ หรือ

บทความ

22 April 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 16วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

Fourth Sunday of Easter

22 April 2018

_______________________________________

Fourth Sunday of Easter

22 April 2018… 398 more words

ประชาสัมพันธ์ รอบวัด

ปัญหาน้ำนมน้อยอย่างไรดี

น้ำนมน้อยอย่างไรดี 🤱


ถ้าท่าอุ้มให้นมและท่าดูดถูกต้องแล้ว การกระตุ้นโดยให้ดูดนมให้บ่อย ดูดให้นานขึ้น น้ำนมได้ถ่ายเทออกมามากก็จะมีน้ำนมมากเอง ที่สำคัญอย่าไปคาดหวังว่าจะมีน้ำนมมากมายในช่วงสัปดาห์แรก เพราะทั้งกระเพาะลูกและเต้านมแม่ก็เพิ่งเริ่มงานกันทั้งคู่ขอเวลาสักระยะ พอเครื่องเดินเต็มที่รับรองหายห่วง แต่ต้องให้กินบ่อยพอในช่วงเดือนแรก ขอเป็นสัก 8 ครั้งในหนึ่งวันนะคะ

คุณแม่อาจเสริมแรงด้วยอาหารหวานคาวที่ใครต่อใครบอกว่าทำให้น้ำนมพลั่งพรู เช่น น้ำขิง น้ำเต้าหู้ ยำหัวปลี แกงเลียง เม็ดขนุนต้ม มะละกอ สัปปะรด เพื่อบำรุงคุณแม่ แล้วอย่างลืมพักผ่อนนอนหลับจะได้สดชื่นผ่องใส มีแรงเลี้ยงลูก ช่วงนี้อย่าไปห่วงเรื่องลดน้ำหนักเพราะได้ออกกำลังเลี้ยงลูกอยู่แล้ว รับรองว่าผอมแน่

นมแม่

วิธีรักษา กรรไกรตัดหญ้า เมื่อสนิมขึ้น

วิธีแก้ไข ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดขัดสนิม อย่าให้โดนส่วนคม

ทุกครั้งหลังการใช้งาน ควรล้างน้ำ เช็ดให้แห้ง แล้วห่อกรรไกรด้วยกระดาษนสพ.แล้วมัดด้วยหนังสติ๊กไว้ครับ

ถ้าจะไม่ใช้งานนานๆ แนะนำ 2 วิธี

1. ใช้เทียนไขถูคมกรรไกรให้ทั่ว เทียนไขจะช่วยเคลือบไว้

2. ฉีด ทาน้ำมัน แต่น้ำมันอาจจะกัดเหล็กได้ ฉะนั้นแนะนำข้อ 1 ดีกว่าครับ

บทความ