Tags » บทความ

24 June 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 25 วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 25 

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

Twelfth Sunday in Ordinary Time

24 June 2018

____________________________________________________________________… 514 more words

ประชาสัมพันธ์ รอบวัด

สังฆานุกร

สังฆานุกร

          คำ “Deacon”  สังฆานุกร มาจากคำกรีก แปลว่า “นักวิ่ง” “คนส่งสาร” “ผู้รับใช้” ในพระคัมภีร์กล่าวถึง แม่ม่ายชาวกรีกถูกละเลยการได้รับทาน/ช่วยเหลือ คนมักช่วยแต่แม่ม่ายชาวยิว บรรดาอัครสาวกจึงแนะนำให้บรรดาศิษย์คัดเลือกชายที่มีความประพฤติ/ชื่อเสียงดีเจ็ดคน เพื่อเป็นผู้ช่วยในการแจกจ่ายทานให้ได้ทั่วถึง และบรรดาอัครสาวกจะได้ทำหน้าที่ประกาศข่าวดีเต็มกำลัง (เทียบ กจ. 6:1-6) มีข้อสังเกตว่าชื่อของทั้งเจ็ดเป็นชื่อของชาวกรีก หน้าที่ของพวกเขาเริ่มแรกเป็นงานช่วยเหลือทางสังคม ภายหลังต่อมาจึงได้เป็นงานฝ่ายจิตด้วย เพราะในบรรดาคุณสมบัติสำหรับพวกเขาประการหนึ่งคือ เป็นผู้สั่งสอน (1 ทิโมธี 3:8-13) สังฆานุกรฟิลิป และสตีเฟนได้เป็นผู้สั่งสอน พวกท่านได้ทำงานของผู้ประกาสข่าวดี 7 more words

บทความ

17 June 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 24 

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018

Eleventh Sunday in Ordinary Time 

17 June 2018

_______________________________________________________

Eleventh Sunday in Ordinary Time… 524 more words

ประชาสัมพันธ์ รอบวัด

10 June 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 23 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 23 

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

Tenth Sunday in Ordinary Time 

10 June 2018

_______________________________________________________________________

Tenth Sunday in Ordinary Time… 501 more words

ประชาสัมพันธ์ รอบวัด

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนอ้วน และคนคุมน้ำหนัก

อาหารบางแบบแม้จะอร่อยถูกปาก ยากจะห้ามใจ แต่ก็คงไว้ด้วยพลังงานและสารอาหารส่วนเกินที่ร่างกายอาจกำจัดไม่ทันเอาได้ง่ายๆ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ 

บทความเกร็ดความรู้

เที่ยวศาจเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine)

เที่ยวศาจเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido shrine)

             หากนึกถึงฮอกไกโดแล้ว หลายคนคงจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเกาะฮอกไกโดที่อยากให้แนะนำ ในวันนี้เราจะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่หลาดไม่ได้เมื่อมาถึงฮอกไกโด 8 more words

ทัวร์ต่างประเทศ