ช่วงอากาศเย็นที่ญี่ปุ่นก็จะมีเครื่องดื่มร้อนขายทั่วไป สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย ก็อาจจะมองข้ามไปได้ง่าย ๆ เพราะไม่คิดว่าในตู้นั้นแช่เครื่องดื่มร้อนอยู่ อย่างรูปด้านล่างนี้ในตู้เดียวมีทั้งเครื่องดื่มร้อนและเย็น

วิธีสังเกตก็ ร้อนสีแดง เย็นสีน้ำเงิน