Tags » 1915

Book Review: Murder Between the Lines by Radha Vatsal---and a Giveaway!

Murder Between the Lines
A Kitty Weeks Mystery #2
Radha Vatsal
Sourcebooks Landmark, May 2017
ISBN 978-1-4926-3892-6
Trade Paperback

From the publisher—

Intrepid journalist Kitty Weeks returns in the second book in this acclaimed WW1-era historical mystery series to investigate the death of a boarding school student. 425 more words

Full Reviews

EFC II #154 - Les Vampires (1915)

The Epic Film Challenge II
#154 – Les Vampires (1915)
Dir. Louis Feuillade
Starring: Musidora, Édouard Mathé, Marcel Lévesque, Jean Aymé, Frederik Moriss, Fernand Herrmann, Louis Leubas, Delphine Renot, Delphine Renot, Germaine Rouer… 70 more words

Epic Film Challenge

Կրոնը՝ սպանության գործիք

Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպելու և իրականացնելու համար թե՛ Օսմանյան կայսրության իշխանավորները, թե՛ երիտթուրքերը կարողացան զանգվածային ջարդերի մեջ ներքաշել շարքային մարդկանց: Ինչպե՞ս դա հաջողվեց նրանց, որո՞նք էին սպանություններին թուրք և քուրդ ժողովրդների զանգվածային մասնակցության մշակութային և հոգեբանական նախադրյալները: Թեման քննարկում են Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանը և գիտաշխատող, աստվածաբան Շուշան Խաչատրյանը:

Աղբյուրը՝ shoghakat.am

ցեղասպանություն

Crosses in Gallipoli by Ella May McFadyen

Gallipoli, how many are the graves
That in your broken furrows we have sown,
The broken rifle fashioned to a cross
For witness that the Lord may know His own! 124 more words

Poetry

Lest we bloody forget

A seething rage is drowned under a pot of beer whist watching  a footy game, this is the Australian spirit on ANZAC Day. A yearly reminder of a mindless massacre at Gallipoli where soldiers crawled up a cliff into a battle of certain death. 401 more words

Australian Culture

Gallipoli by Leslie Holdsworth Allen

I.
Winter is here, and in the setting sun
York’s giant bluff is kindled with the ray
That smites his gnarled crags of red and dun, 465 more words

Poetry

Wondering about Anzac Day

Tomorrow is April 25. Where I am from that means Anzac Day, which to many is when Australia “became a nation”. There is no doubt, at least in my mind, that the young Australians who died that day in 1915 should be remembered and honoured — as should all Australians who died in subsequent conflicts. 162 more words