Tags » 1915

Monroe Bugle, 1915

Sometimes a picture really is worth a thousand words and visual memories and advertisements can be fun! Even if you don’t personally know the people, you can get a good idea of the manners, morals, and moods of the time the picture was snapped, and advertisements of the time can be an entertaining history lesson. 30 more words

Monroe History

Harold Parsons, Horse and Cart: Picturing Canterbury

Harold Parsons in suit with three children. Child on Harold’s knee is Basil Turner (later general manager of Turners Office Products, Colombo & Tuam St), others unknown. 82 more words

Christchurch

Santa Claus vs. Cupid

  source, two  Billy Casey, Edith Wright, Florence Stover, Gladys Gane, Grace Morrissey, Guido Colucci, Mabel Dwight, Margery Bonney Erskine, Mrs. Wallace Erskine, Raymond McKee

Billy Casey

Book Review: Murder Between the Lines by Radha Vatsal---and a Giveaway!

Murder Between the Lines
A Kitty Weeks Mystery #2
Radha Vatsal
Sourcebooks Landmark, May 2017
ISBN 978-1-4926-3892-6
Trade Paperback

From the publisher—

Intrepid journalist Kitty Weeks returns in the second book in this acclaimed WW1-era historical mystery series to investigate the death of a boarding school student. 425 more words

Full Reviews

EFC II #154 - Les Vampires (1915)

The Epic Film Challenge II
#154 – Les Vampires (1915)
Dir. Louis Feuillade
Starring: Musidora, Édouard Mathé, Marcel Lévesque, Jean Aymé, Frederik Moriss, Fernand Herrmann, Louis Leubas, Delphine Renot, Delphine Renot, Germaine Rouer… 70 more words

Epic Film Challenge

Կրոնը՝ սպանության գործիք

Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպելու և իրականացնելու համար թե՛ Օսմանյան կայսրության իշխանավորները, թե՛ երիտթուրքերը կարողացան զանգվածային ջարդերի մեջ ներքաշել շարքային մարդկանց: Ինչպե՞ս դա հաջողվեց նրանց, որո՞նք էին սպանություններին թուրք և քուրդ ժողովրդների զանգվածային մասնակցության մշակութային և հոգեբանական նախադրյալները: Թեման քննարկում են Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանը և գիտաշխատող, աստվածաբան Շուշան Խաչատրյանը:

Աղբյուրը՝ shoghakat.am

ցեղասպանություն