Tags » 1950

There is No Accident

The only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous roman candles exploding like spiders across the stars and in the middle you see the blue centerlight pop and everybody goes ‘Awww!’

— Jackson Pollock

Candid

The Armor of God - Az Isten Páncél (HUNGARIAN-MAGYAR: Károli Biblia 1950)

HUNGARIAN-MAGYAR: Károli Biblia 1950

Ephesians (Efézus) 6:10-18

10 Végezetre, atyámfiai, legyetek erõsek az Úrban, és az õ hatalmas erejében.

11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. 184 more words

Bible

The Lord is my Shepherd - Az Úr az én Pásztorom (HUNGARIAN-MAGYAR: Károli Biblia 1950)

HUNGARIAN-MAGYAR: Károli Biblia 1950

Psalms (Zsoltárok) 23

1 Az Úr az én pásztorom; nem szûkölködöm.

2 Fûves legelõkön nyugtat engem, [és] csendes vizekhez terelget engem. 90 more words

Bible

God's Love - Isten szeretete (HUNGARIAN-MAGYAR: Károli Biblia 1950)

HUNGARIAN-MAGYAR: Károli Biblia 1950

John (János) 3:16

16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Bible

The Ten Commandments - A Tízparancsolat (HUNGARIAN-MAGYAR: Károli Biblia 1950)

HUNGARIAN-MAGYAR: Károli Biblia 1950

Exodus (Kivonulás) 20:3-17

3 Ne legyenek néked idegen isteneid én elõttem.

4 Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. 286 more words

Bible

The Lord's Prayer - Az Úr Imája (HUNGARIAN-MAGYAR: Károli Biblia 1950)

HUNGARIAN-MAGYAR: Károli Biblia 1950

Matthew (Máté) 6:9-13

9 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

10 Jõjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. 66 more words

Bible