Tags » 2010

Con gái

“ Ba đồng một mớ đàn ông,

Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.

Ba trăm một vị đàn bà,

Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi”… 1,640 more words

Tản Mạn

Phụ nữ và những thứ phù phiếm!

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, mình viết về một sở thích của phụ nữ, đó là những món quà – mình tạm gọi đó là những thứ “phù phiếm” :D… 1,708 more words

Phụ Nữ