Tags » 2Min

[2MIN-MPREG] LITTLE HAPPINESS - Chapter 1

Lee Taemin Choi Minho

Another Married by Accident Story

By

Natasha Lee

He has never thought to be pregnant his bestfriend’s Child

He has no choice… 1,666 more words

2MIN

[Translate] And That's How You Do It

And That’s How You Do It & That’s How You Don’t Do It

Author: yunho

Translator: Min

Pairing: OnKey, 2Min

Rating: PG-13 và bựa… 2,301 more words

Onkey

[2MIN] LITTLE HAPPINESS - TEASER

Lee Taemin Choi Minho

Another Married by Accident Story

By

Natasha Lee

He has never thought to be pregnant his bestfriend’s Child

He has no choice… 165 more words

2MIN

[2MIN] OH MY BOY! SEASON 2 - Chapter 3-END

Main Cast             : Choi Minho (M/24), Lee Taemin (M/24)
Supporting Cast  : Lee Jinki (M/24), Kim Jongin (M/24), Ravi (M/24), Moonkyu (M/24), Irene (F/23), Joy (F/23), Yeri (F/23), Kyuhyun (M/24), Jonghyun CNBLUE (M/24), Changmin (M/24), Suho (M/24), others. 2,932 more words

2MIN

[Longfic - Jongkey] Boy Meet U - chap 18

Chap 18: Kết thúc cuộc trốn chạy

Nhưng đó là Onew….không phải là ma…anh chàng nhanh chóng bịt miệng nó lại.

–        Trời ơi! Em lại la nữa rồi! 2,851 more words

[2MIN] OH MY BOY! SEASON 2 - Chapter 2

Main Cast             : Choi Minho (M/24), Lee Taemin (M/24)
Supporting Cast  : Lee Jinki (M/24), Kim Jongin (M/24), Ravi (M/24), Moonkyu (M/24), Irene (F/23), Joy (F/23), Yeri (F/23), Kyuhyun (M/24), Jonghyun CNBLUE (M/24), Changmin (M/24), Suho (M/24), others. 2,621 more words

2MIN

[2MIN] OH MY BOY! SEASON 2 - Chapter 1

Main Cast             : Choi Minho (M/24), Lee Taemin (M/24)
Supporting Cast  : Lee Jinki (M/24), Kim Jongin (M/24), Ravi (M/24), Moonkyu (M/24), Irene (F/23), Joy (F/23), Yeri (F/23), Kyuhyun (M/24), Jonghyun CNBLUE (M/24), Changmin (M/24), Suho (M/24), others. 1,611 more words

2MIN