Tags » 3dsmax

Black is new love 

render by me, design referenced.

Software : Max, Vray, Psd

3Ds Max

Maxscript_Lights_Switch

This is a small macroscript I created that will search for all the lights in a 3ds max scene and will turn OFF any light that is ON. 109 more words

#Dynamo keeps #design tidy

Although #dynamo is well known for its visual programming abilities, it is also a very powerful tool to keep design process under control, systematically.

Relation between different softwares as #revit & #3dsmax or #fusion & #maya can easily be setup. 15 more words

Revit

Avsluttningsrapport - Prosjektoppgave 2017 - Karakter: A

Prosjekteksamen 2017 går ut på å tegne og visualisere en eksiterende messestand. Vi har fått i oppgave å finne minst 3 eksempler på stands, og disse skal sendes til godkjenning. 1,843 more words

AutoCAD

Konstruksjonsdagbok - Prosjektoppgave 2017

Dette er en dagbok over mitt arbeid under denne prosjektoppgaven. Her vil jeg dag for dag beskrive hva jeg gjør og hvilke valg jeg tar. Dette vil være et supplement til avsluttningsrapporten, som går mer i dybden på det faglige. 2,855 more words

AutoCAD

Prosjektoppgave 2017 - Valg av messestand - 12.12.16

Prosjekteksamen 2017 går ut på å tegne og visualisere en eksiterende messestand. Vi har fått i oppgave å finne minst 3 eksempler på stands, og disse skal sendes til godkjenning. 684 more words

AutoCAD