Tags » 8A

8A and 8BY Spellings - Due Wednesday 22nd November

1.Dictatorial

2.Ostracised

3.Idealistic

4.Authorial

5.Parallel

6.Contrived

7.Vanity

8.Naïve

9.Authoritative

10.Persuasive

Homework

Inför biologiprov 8A

Hej!

Ni ska ha koll på följande inför provet på onsdag v 46.

Ämnesord: Cell, vävnad, organ, enzym, ven, artär, kranskärl, kapillär, stora kretsloppet, lilla kretsloppet, blodplasma, blodplättar, röda blodkroppar, vita blodkroppar, inflammation, immun… 105 more words

Biologi

Year 8 Reading Homework - due Monday 13th November

The Hunger Games

Task

Read the extract and all classes answer question 1.  8BX and 8By should also answer question 3. 8A should attempt question 4. 338 more words

Homework