Geus lila ngamimitian, kudu sare samemeh jam 10 peuting. Arek disiplin ayeuna mah, bisi teu bisa miluan shalat subuh berjamaah di Masjid. Lain agul lain pamer ibadah sorangan, tapi pamudah-mudahan ieu paniatan geusan nular ka dulur-dulur kuring sasama muslim. 332 more words