Tags » A THousand Kisses Deep

Video: Leonard Cohen recites "A Thousand Kisses Deep"

Leonard Cohen’s recitation of “A Thousand Kisses Deep” has varied in content over the years. This compilation was created by AlanM5049, who combined the 2009… 37 more words

Opinion Leaders

Leonard Cohen: Njëmijë puthje thellë

Për Sendin 1945-1998


1.


Ti erdhe tek unë këtë mëngjes

Më mbajte në duar porsi mish

Duhet të jesh burrë ta kuptosh

Sa mirë ndjehesh sa ëmbëlsisht… 579 more words

Pjesë Të Shkëputura

The First Time

The best place to start any weekend is in your arms. Your passion burns like fire and sets my soul ablaze. After the long and difficult times we’ve endured, it is precious to have this time with you again. 159 more words

A Thousand Kisses Deep