Tags » ABC News

Donald Cruz Killed JFK With A Knife In The Conservatory

Donald Trump just accused Ted Cruz’s dad of being with Oswald before the killing of JFK.

The press in up in arms over how to treat this. 169 more words

Ikibazo cokumenya abariko baragandagura intwazangabo zigihugu carabajijwe nabenshi mubanwanyi bacu , nikibazo kandi abarundi Bibaza.
Ikinyamakuru canyu cashimye kugaruka kuriki Kibazo.

Mugisirikare cuburundi baremeza ko atabaroberi bariko barica izo ntwazangabo nkuko bibonekera mwijambo Gaspal BARATUZA umuvugizi wigisirikare yashikirije kumusi wejo aho avuga amazina yabariko barakurikiranwa nubutungane kubera ubwo bwicanyi.murabo bose ntamusirikare winyeshamba arimwo nabasirikare bigihugu nkuko umushoferi yatwara General Kararuza yavyiboneye akanavuga ko yamenye ababarashe. 52 more words

Abc News

Reta yiburundi ivugako ishobora kutazokwitaba ibiganiro bizorongorwa nuwahoze ari umukuru wigihu ca Tanzaniye Benjamin Mukapa.

Reta ivugako ko hari ibintu bimwe bimwe bizotuma ititaba ibiganiro.Murivyo harimwo : 94 more words

Abc News

PR Pinto

Barbara Pinto, a former reporter from the “Land of the Three(WFSB)” and more recently ABC News, is joining FleishmanHillard’s New York office(their missing space between names, not ours). 20 more words

1

Igisagara ca bujumbura cahindutse Mogadisco
umurwa mukuru wigihu
gu ca Somariya kumute
kano. Abatembera mugi
hugu ca Somariya ,aba
zi kahise kaco baravu
ga ko icogihuca camye… 85 more words

Abc News