Tags » ABSCBN

2015 Project 365, Day 245: Chicken Pork Adobo Multi-Channel Network

Photo #245: September 2

I guess today is a good time to announce that I am now part of ABSCBN’s multi-channel network on YouTube, “Chicken Pork Adobo”! 46 more words

How To Deal with A Boyfriend's Kontrabida Mom from A Telenovela

Sa iyo na ang pinakamagandang love story sa mundo.

Talo na ang “magmahalan-tayo-kahit-na-magkaaway-ang-parental-units-natin-story” Yna at Angelo ng Pangako Sa’Yo. Taob na rin ang mayaman-mahirap-may-halong-paghihiganting-plot-points” nina Sergio at ang may self-titled series na si Marimar. 78 more words

Entertainment

Nahihirapan Ka Bang Kumbinsihin Sila Na Makinig sa Iyo?

Ikinukuwento ni San Lukas ang karanasan ni Hesus sa kanyang homecoming o pagbabalik sa kanyang bayan. Nagturo siya doon. Namangha’t humanga ang kanyang mga kababayan sa pamamaraan at mensahe ng kanyang mga sinasabi, nguni’t sa kahuli-hulihan, hindi Siya pinakinggan. 160 more words

Perceptions In Filipino

2015 Project 365, Day 241: On The Wings of Love

Photo #241: August 29

When I get hooked on a series, I would usually watch 2-3 episodes per day. Last night, I caught a few minutes of “On the Wings of Love,” and it beat even my most favorite foreign series as I marathoned its first 10 episodes earlier today!!! 43 more words

May Magaling Ba na Mangagaling sa Inyo?

Natural sa atin na magkaroon ng iba’t ibang paguunawa sa mga taong iba sa atin. May pagtingin tayo ukol sa mga taga-probinsya; samantalang ang mga taga-probinsya naman ay may pagtingin sa mga taga-lungsod. 168 more words

Perceptions In Filipino

May Ideya Ka, May Ideya Ako, Tapos?

Naranasan mo ba ang mga taong ayaw magbahagi ng kanilang ideya o sarili sa anumang meeting, klase, o group study? O kaya mga kaklaseng nagtatago ng notebooks nila, dahil gusto nilang lamangan ang iba sa grades o kaya sa karangalang iginagawad ng eskuwelahan. 144 more words

Perceptions In Filipino

Mamatay Ka Muna

Kung palalalimin natin ang ating pagmamasid sa kapaligiran, itinuturo ng ating kalikasan ang isang katotohanang isinaad na rin ni Hesus. Ang lahat ng ating tagumpay at kaligtasan ay sanhi ng iba’t ibang uri ng kamatayan. 154 more words

Perceptions In Filipino