Tags » Abu Bakar

Khulafaur Rasyidin

Khulafaur Rasyidin

Khulafaur Rasyidin (bahasa Arab: الخلفاء الراشدون) atau Khalifah Ar-Rasyidin adalah empat orang khalifah (pemimpin) pertama agamaIslam, yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah… 495 more words

Agama

Wular series by Mohammad Abu Bakar

Mohammad Abu Bakar captures inside one of the largest fresh water lakes in Asia

Abu-bakar

The Sky is the Limit

Abu-Bakr captures a bird in flight on a bright and sunny Kashmiri afternoon. #PortraitKshmir

Abu-bakar

MENGENAL SOSOK ABU BAKAR AS-SIDIQ

Abu Bakar As Sidiq adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rosullullah. Beliau adalah salah satu dari empat Khulafaurrasyidin atau kalifah pertama pengganti Nabi Muhammad SAW. 561 more words

Abu Bakar