Tags » Abu Bakar

Suami, di ruang hati manakah kau bersembunyi?

Kaum muslimin kembali dari Uhud menuju Madinah. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan Hamnah binti Jahsy. Mereka mengabarkan kematian saudaranya, Abdullah bin Jahsy.

Innalilahi… 510 more words

Dimanakah Rindumu?

Rindu selalu mengalir pada apa yang senantiasa menggelayuti pikiran dan kalbu. Rindu adalah buah dari rasa cinta dalam dada.

Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam dan para sahabat memiliki gelora kerinduan yang sama. 306 more words

Sejatinya Bangkit

Banyak orang beranggapan bahwa bangkit itu selalu dari keterpurukan atau kejatuhan. Padahal tidak.

Lihatlah Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam. Beliau telah mencapai stabilitas dibidang ekonomi dan sosial saat usianya kira-kira 35 tahun. 234 more words

Resonansi Hati

Sebuah garpu tala dapat ikut bergetar ketika ada garpu tala lain berfrekuensi sama bergetar dan mendekat padanya. Begitu juga dengan telinga kita, mampu mendengar getaran suara pada kisaran frekuensi tertentu saja. 322 more words

Capaian-capaian Pada Zaman Abu Bakar

Di pembahasan sebelumnya kita telah membicarakan tentang pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu  menjadi khalifah dan hak serta kelayakan beliau terhadap kepemimpinan tersebut.

Selanjutnya akan kita ulas tentang capaian-capaian yang diraih kaum muslimin  di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Shidiq. 2,126 more words

Tarikh

Pengangkatan Abu Bakar As-Shidiq Menjadi Khalifah

Mukaddimah

Senin, 12 Rabi’ul Awwal, 11 Hijriyah. Kepergian Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam meninggalkan kesedihan mendalam di hati umat Islam. Kaum muslimin mulai memikirkan siapakah kini yang paling layak memimpin mereka? 1,422 more words

Tarikh

Mengenal Abu Bakar As-Shidiq

Siapakah Abu Bakar?

Ia bernama Abdullah bin Abu Quhafah, Utsman bin Amir bin Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taym bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib, al-Quraisy, at-Tamimi. 1,681 more words

Tarikh