Tags » Abu Bakar

Wular series by Mohammad Abu Bakar

Mohammad Abu Bakar captures inside one of the largest fresh water lakes in Asia

Abu-bakar

The Sky is the Limit

Abu-Bakr captures a bird in flight on a bright and sunny Kashmiri afternoon. #PortraitKshmir

Abu-bakar

MENGENAL SOSOK ABU BAKAR AS-SIDIQ

Abu Bakar As Sidiq adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rosullullah. Beliau adalah salah satu dari empat Khulafaurrasyidin atau kalifah pertama pengganti Nabi Muhammad SAW. 561 more words

Abu Bakar

Jujur membuatmu dipercaya, dicintai dan dihormati

“Orang yang berkata jujur akan mendapatkan tiga hal: Kepercayaan, Cinta , dan Rasa Hormat.” (Ali bin abi tholib)

Berkatalah jujur, maka kejujuran itu akan membawamu pada kebaikan yang berkepanjangan. 223 more words

PENA HATI

Siapakah Abu Bakar yang Sesungguhnya?

Abu Bakar mengandung kata “Bakr” yang artinya permulaan siang (awal). Disebut Abu Bakar karena orang yang berada atau masuk pada permulaan Islam. Namun, mengenai siapakah sosok yang patut disebut Abu Bakar dalam golongan sahabat Nabi saw? 61 more words

Abu Bakar

Saat Dua Sahabat Rasul Bersaing

Bumi ini semakin panas, Bagai air mengalir deras, Kehidupan pun semakin bebas, Kebebasan pun tidak terbatas… 635 more words

Qishah

Mari Bangun Pribadi Unlimited (2)

Inspirasi Abu Bakar.

Dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, ia berkata, “Rasulullah menyuruh kami untuk mengeluarkan sedekah. Kebetulan saat itu saya sedang memiliki harta. 235 more words

Inspirasi