Tags » Adar

Adroddiad yr UE ar Gyflwr Natur: Mae cyfreithiau Ewropeaidd yn chwarae rhan bwysig wrth amddiffyn bioamrywiaeth, ond, mae dirywiad arwyddocaol o hyd.

02 Gorffennaf 2015

Erthygl gan Katy Orford, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd newydd gyhoeddi Adroddiad ar Gyflwr Natur, y dywed sy’n rhoi’r ‘darlun mwyaf cynhwysfawr eto’ o statws cadwraeth rhywogaethau a chynefinoedd yn yr UE. 929 more words

Yr Amgylchedd

The celebration of this event (2 Macc 15:36-15:36)

“They all decreed by public vote never to let this day go unobserved, but to celebrate the thirteenth day of the twelfth month, which is called Adar in the Syrian language, the day before Mordecai’s day.” 60 more words

The Jews in Susa celebrate (Esth 9:18-9:19)

“The Jews, who were in Susa, gathered on the thirteenth day and on the fourteenth day. They rested on the fifteenth day of Adar, making that a day of feasting and gladness. 103 more words

The Jews kill 75,000 people in the provinces (Esth 9:16-9:17)

“Now the other Jews who were in the king’s provinces also gathered to defend their lives. They gained relief from their enemies. They killed seventy-five thousand of those who hated them. 75 more words

They cast lots to determine the perfect day (Esth 3:7-3:9)

“In the first month, which is the month of Nisan, in the twelfth year of King Artaxerxes, Heman came to a decision by casting lots. This casting of lots takes the days and the months one by one, in order to fix on one day in order to destroy the whole race of Mordecai. 133 more words