Tags » Adobe Illustrator

Everardo Blackbird

Thirteen ways of looking at a Blackbird

Exercise in using curve linear letters to create a story .

The letter M for instance is used on one side of the composition  to signify mountains described in the poem. 14 more words

001 Project 3

XIII Ways of Looking At A Black Bird

My interpretation of the poem, “Thirteen Ways of Looking at a Blackbird”, includes ice and rivers. The three black bird silhouettes represent the three birds mentioned in the poem. 16 more words

001 Project 2

Hunting Icons- The Process

To begin, I looked at a lot of pictures of different hunting weapons and gear. I spent a fair bit of time trying to break the objects down into shapes that I could replicate on Adobe Illustrator, and then I began to sketch some of the ideas that I had. 266 more words

Hunting Icons

Comic Illustration

TIP OF THE WEEK: how to illustrate a book with Adobe Illustrator / TIPP DER WOCHE: wie man mit Adobe Illustrator illustriert.

STEP 1: scan your drawing / 1 Schritt: scannen Sie Ihre Zeichnung … 201 more words

Promotion

Skillshare: A Mecca for Compulsive Learners

I am a compulsive learner.  I think many teachers have this problem, and I am definitely no exception.  Enter Skillshare: an online forum for hundreds of creative classes taught by exceptional people who want to share their particular skill with the world.   172 more words

Thoughts

New Business Cards

I know I was cutting it close, just in time for New York Comic Con the new business cards have arrived.

I was finally able to lock down a design I liked and get to the printer. 27 more words

Nokia và những ngã rẽ quyết định

Trong thời gian qua, Nokia đang dần đánh mất vị trí của mình trong bảng xếp hạng các thương hiệu hàng đầu trên Thế giới. Sự sụt giảm vị trí ngay trong chính lĩnh vực hoạt động danh tiếng của mình là điện thoại và liên tục bị Apple bỏ xa đã khiến cho thương hiệu này đứng trước nhiều lựa chọn, nhiều ngã rẽ phải thay đổi, thay đổi để phát triển, để tạo ra bước nhảy vọt cho chính thương hiệu mình: một là, tái sử dụng sức ảnh hưởng của thương hiệu trên diện rộng không chỉ điện thoại di động; hai là, nâng cao công nghệ và mẫu mã trong từng sản phẩm; ba là, tiếp tục bắt tay với Microsoft để bán sản phẩm. 399 more words

Logo Design