Tags » Afrikaans

Populeriteit

Hey julle. Eks doodseker almal het al vergeet ekt n blog. Classic Laurile. Ekt verskeie verskonings maar ek gaan eenvoudiglik net aan gaan en jammer sê. 569 more words

Afrikaans

SAAI OM TE OES?

SAAI OM TE OES?

Woensdagaand, met die foto’s van ’n brandende Bloemfonteinse stadsaal wat soos ’n veldbrand deur die internet versprei is, het iets diep binnekant in my meegegee. 530 more words

Monochroom Reenboog

Staan so vas in die Here, geliefdes.

Staan so vas in die Here, geliefdes.

Aan sy voetstap het my voet vasgehou; sy weg het ek bewaar sonder om uit te draai.

Want die HERE het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, – Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. 142 more words

Afrikaans

Nuttige woorde wat nog nie in die woordeboek uitgekom het nie

  • Akkerpap
    Datum: 1990/1991
    Betekenis: Muesli
  • Gesou
    Datum: Maart 2017
    “I would have had done it” in Engels word “Ek sou dit gesou doen het”
Afrikaans

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape.

En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, – Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring – dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie. 148 more words

Afrikaans

Genade teenoor die blindes

Genade teenoor die blindes

Dinge is baie meer involved as wat dit voorkom.

Het julle geweet dat die rede hoekom ons nog leef en die hemel en aarde nie lankal vernietig is nie juis is as gevolg van genade? 890 more words

New Covenant / Nuwe Verbond