Tags » Afrikaans

That opinion of Afrikaans that I hate.

I am very passionate about Afrikaans and so feel hurt when I hear certain opinions about it.  Afrikaans is a language spoken by people from many different cultures and of many different colours across South Africa, Namibia and the world, yet some people feel it is appropriate to call it a racist language.  423 more words

En sou jy vir jou groot dinge soek? Soek dit nie;

En sou jy vir jou groot dinge soek? Soek dit nie;

Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; -Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. 163 more words

Afrikaans

Populeriteit

Hey julle. Eks doodseker almal het al vergeet ekt n blog. Classic Laurile. Ekt verskeie verskonings maar ek gaan eenvoudiglik net aan gaan en jammer sê. 569 more words

Afrikaans

SAAI OM TE OES?

SAAI OM TE OES?

Woensdagaand, met die foto’s van ’n brandende Bloemfonteinse stadsaal wat soos ’n veldbrand deur die internet versprei is, het iets diep binnekant in my meegegee. 530 more words

Monochroom Reenboog

Staan so vas in die Here, geliefdes.

Staan so vas in die Here, geliefdes.

Aan sy voetstap het my voet vasgehou; sy weg het ek bewaar sonder om uit te draai.

Want die HERE het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, – Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. 142 more words

Afrikaans

Nuttige woorde wat nog nie in die woordeboek uitgekom het nie

  • Akkerpap
    Datum: 1990/1991
    Betekenis: Muesli
  • Gesou
    Datum: Maart 2017
    “I would have had done it” in Engels word “Ek sou dit gesou doen het”
Afrikaans