Tags » AGBU

ՀԲԸՄ զրույցներ. Հայության միջազգային դիրքերի ամրապնդում

Մարտի 27-ից ապրիլի 6-ը Հայաստանում ընթցավ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) 88-րդ ընդհանուր ժողովը, որի շրջանակում կազմակերպվել են քննարկումներ՝ «ՀԲԸՄ զրույցներ» խորագրով:Ապրիլի 3-ի զրույցը տեղի ունեցավ Դիլիջանի UWC միջազգային դպրոցում՝ «Հայության միջազգային դիրքերի ամրապնդում» խորագրի ներքո: 12 more words

TV Interviews

Vouching for Volunteerism

While I was living in America, I was never really aware of the different opportunities for going to Armenia as a volunteer. In fact, I’m sad to say, Armenia seemed more like a fictional fairy-tale land than a real place. 1,708 more words

Armenia