Tags » Ahlulbayt

Milad 2015: Muhammad

~

I sit here in search for my path,

Then I realize,

My path is Muhammad

And it’s map is Ali.

 

In your name I drew the sky, 362 more words

Poetry

Ľahostajnosť voči Koránu

Máme právo čudovať sa, keď v časoch, kedy nie je pre nikoho ťažké skúmať a študovať historické udalosti a vyvodiť z nich pravdu, vidíme, ako niekto tvrdí, že je muslim a tvrdí, že verí v Korán, a číta verš 23 z kapitoly 42, ktorá uvádza: 212 more words

Jamani

Kráľ Abdulláh je mŕtvy!

Imám AlSádiq (p) povedal: „Ktokoľvek mi garantuje smrť Abdulláha, pre toho budem garantovať Qaema. A potom povedal: Ak je Abdulláh mŕtvy, ľudia sa po ňom nezhromaždia s nikým, a táto záležitosť neskončí bez nášho Spoločníka (Mahdího), InshAllah. 32 more words

Mahdi