Innledning

I Danmark har Sundhedsdatastyrelsen, SDS,  nylig publisert en referansearkitektur for sporing og identifikasjon av objekter i helsesektoren. SDS har samme funksjon som Direktoratet for E-helse har i Norge, nemlig å skape sammenhengende data og digitale løsninger som gagner pasienter og helsepersonell, så vel som forsknings- og administrative formål i helsevesenet. 541 more words