Tags » Ajahn Chah

Bài Pháp của Ngài AJHAN CHAH: Người Nghiện Rượu

Người dịch: Diệu Pháp Sudhamma.

Người Nghiện Rượu

Dính mắc vào dục lạc ngũ trần (cảnh sắc, âm thanh, mùi hương, vị ngon, sự xúc chạm qua thân đem đến cảm giác thích thú, hài lòng) chẳng khác nào người nghiện rượu tự đốt cháy gan ruột mình mà không hề hay biết. 4,016 more words

Ajahn Chah