Tags » Akhlaq » Page 2

Kisah Imam Ahmad dan penjual roti

Dimasa akhir hidup beliau bercerita, “satu waktu (ketika saya sudah usia tua) saya tidak tau kenapa ingin sekali menuju satu kota di Irak”. Padahal tidak ada janji dan hajat. 260 more words

Inspirasi

Kisah Jahanam 300 Km

Aku mengenal seorang pemuda
yang dulu termasuk orang-orang
yang lalai dari mengingat Allah
‘azza wa jalla. Dulu dia bersama
dengan teman-teman yang buruk sepanjang masa mudanya. 533 more words

Inspirasi

Hukum Ghibah Kepada Non Muslim

Apakah ghibah (menggunjing) kepada non muslim sama seperti ghibah kepada seorang muslim?

Fatwa Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid

Soal:

Tolong jelaskan kepada kami, apakah ghibah (menggunjing) kepada non muslim sama seperti ghibah kepada seorang muslim? 508 more words

Akhlaq

Penuntut Ilmu Tidak Boleh Futur

بسم الله الرحمن الرحيم

Seorang penuntut ilmu tidak boleh futur dalam usahanya untuk memperoleh dan mengamalkan ilmu.

Futur yaitu rasa malas, enggan, lamban, dan tidak semangat, padahal sebelumnya ia rajin, bersungguh-sungguh, dan penuh semangat. 370 more words

Islam

Diantara Wasiat Akhlaq Thoolibul 'Ilmi

بسم الله الرحمن الرحيم

Syaikh Bakr Abu Zaid رحمه الله berkata,

Hiasilah dirimu dengan etika-etika jiwa berupa menjaga kehormatan diri, santun, sabar, rendah hati dalam menerima kebenaran, berprilaku tenang dalam bersikap dan berwibawa, teguh serta tawadhu’, juga mampu menanggung beban berat selama belajar demi memperoleh kemuliaan ilmu serta bersedia tunduk kepada kebenaran.

Hilyah Thoolibil ‘Ilmi (hal. 14)

Islam

Qualities of the Successful Believers - Part 2/7: Tafsir al-Shinqitee

Allah begins surah al-Mu’minoon with 11 ayaat describing the qualities of the successful believers and their ultimate reward. Sheikh Muhammad al-Ameen al-Shinqitee broke his tafsir… 314 more words

Scholars

Terungkap, orang terkuat di dunia

Pernahkah terpikirkan olehmu siapa orang terkuat di dunia? hhm,,, jika pernah, maka itu pula yang dipikirkan oleh orang-orang pada tahun 1976? emang ada apa di tahun 1976?. 177 more words

Akhlaq