Tags » Aktiviti Sekolah

Pokok Motivasi

Pokok Motivasi ini merupakan ucapan ikhlas daripada warga sekolah kepada murid Tahun 6 yang bakal menduduki UPSR pada minggu kedua bulan September. Diharapkan pokok ini dapat memberikan keyakinan yang membina kepada anak murid. 18 more words

Aktiviti Sekolah

Bengkel Menjawab Kertas 2 Matematik UPSR

Pada 31 Julai 2017, pihak sekolah telah menjemput Puan Wong Nguok Ling, SISC+ Matematik PPD Sarikei dalam mengadakan Bengkel Menjawab Kertas 2 Matematik UPSR bertempat di kelas Tahun 6. 28 more words

Aktiviti Sekolah

Professional Learning Community

Professional Learning Community (PLC) merujuk kepada para pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inkuiri atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk murid-murid mereka.(Rosenholtz, 1989; Little & McLaughlin, 1993; DuFour, Eaker, & Many, 2006, ) 29 more words

Aktiviti Sekolah

Program Anak Angkat

Program Anak Angkat merupakan suatu program khas yang dirangka untuk membimbing murid tahun 6 yang lemah dalam matapelajaran khursusnya. Seorang guru akan mengangkat seorang atau 2 orang murid di tempat khas iaitu di perpustakaan atau bilik darjah. 26 more words

Aktiviti Sekolah

Pertandingan Seni Visual (Catan) Sekolah Rendah Peringkat Bahagian Daerah Sarikei

Pada 12 Julai 2017, pihak sekolah telah menghantar dua orang iaitu adik Jackie Yung dan Eisyabella masing-masing dari kelas tahun 4 dan 5 ke Pertandingan Seni Visual (Catan) Sekolah Rendah Peringkat Bahagian Sarikei yang diadakan di SJK Su Lee, Sarikei. 40 more words

Aktiviti Sekolah

Latihan Dalaman Pembinaan Laman Pembelajaran FrogVLE

Pada bulan 21 Julai 2017, satu latihan dalaman pembinaan laman pembelajaraan FrogVLE telah dijalankan di perpustakaan sekolah. Sungguhpun talian internet di sekolah adalah kurang, namun semua guru dapat mempelajari teknik dalam menghasilkan laman pembelajaran FrogVLE. 24 more words

Aktiviti Sekolah

Bengkel Amalan Terbaik Bahasa Inggeris

Terima kasih kepada Encik Jackson Loh Ee Leong SISC+ Bahasa Inggeris, PPD Sarikei atas ceramah yang menarik pada 17 Julai 2017.

Aktiviti Sekolah