Tags » Alamat

Alamat ng Pag- ibig

Bago pa nagkaroon ng mga nota ang pagsayaw ng dagat at lawa, noong kapanahunang ang “pag- ibig” ay isang gula- gulanit na pangamba, ay mayroon munang nakakarinding ragasa ng nagkakandarapang mga alon. 437 more words

Literatura

Alamat ng Basey

Dahil sa ipinakitang kalupitan ng mga tulisang-dagat, ang mga naninirahan sa Balud, sa pangunguna ng mga misyonerong Heswita ay nagtungo sa Binongtoan, isa sa kalapit na nayon.  

390 more words
Alamat Ng Pinoy

Alamat ng Daigdig

Ang mga alamat tungkol sa pinagmulan ng daigdig ay marami.  Maaaring ito ay nagmula sa iba’t-ibang rehiyon ng bansa.  Gayon pa man, ang lahat ng ito ay kabilang sa unang panahon ng kasaysayan ng ating lahi.Noong unang panahon mayroon lamang langit at dagat.  

361 more words
Alamat Ng Pinoy

Alamat ng Duryan

Noong unang panahon, si Sultan Makan-ali ay nagpakasal sa isang katulong.  Nagkaroon sila ng anak na babae at tinawag nila itong Duri.  Hindi namana ni Duri ang magandang mukha ng kanyang ina kaya walang manligaw sa kanya.  

202 more words
Alamat Ng Pinoy

Alamat ng Ibong Maya

Si Rita ay isang batang lubhang malikot.  Ang kanyang ina ay laging naiinis sa mga ginagawa niyang hindi dapat gawin ng mga batang katulad niya.Isang araw, ang kanyang ina ay nagbayo ng palay.  

120 more words
Alamat Ng Pinoy

Alamat ng Ilang-Ilang

Sa bayan ng Tayabas ang pinakamagandang dalaga ay nagngangalang Ilang.  Maraming mayayamang binata ang nanliligaw sa kanya.  Ngunit ang kaniyang nagugustuhan ay si Edo.  

Isang mahirap na magsasaka.Nagalit ang magulang ni Ilang.  

243 more words
Alamat Ng Pinoy