Tags » Alan Garner

My 10 favourite books OF ALL TIME

Am I allowed to use shouty capitals in the title of this post? I think so, because choosing favourite books is always a minefield. Favourites often change with your mood, the season, the time of day and so on, but these books, these are the ones that have stood the test of time with me. 907 more words

Books

It’s hard when anyone asks you about your childhood and you have to say: “I don’t know. I was a shrubbery.”

The story of Blodeuwedd is one of those that fits the Celtic theme of ‘women are strong people and key characters, but usually the cause of trouble/disaster’. 376 more words

Myths

[Trans} The Owl Service - Chapter 3

Phiên dịch, biên tập: box.

“Mày vừa vẽ thêm rắc rối rồi…” Roger nói,”…bác Nancy tháo phăng cái tạp dề ra sau đó dọa gì đó anh không rõ, dì bị ngất xỉu và giờ bác ấy làm mình làm mẩy kiêu lắm. 2,663 more words

Alan Garner

{Trans} The Owl Service - Chapter 2

Phiên dịch, biên tập: box.

Roger vẩy sạch nước vào mấy chỗ trũng ở hai bên bờ. Trên mô đất có phiến đá dựng đứng ở gần đó, cậu uể oải ngả lưng xuống đám hoa trắng như bọt của cây râu dê đang mọc dày đặc dưới chân phiến đá. 4,548 more words

Alan Garner

{Trans} The Owl Service - Chapter 1

Phiên dịch, biên tập: box.

“Đau bụng thế nào rồi ? Đỡ chưa ?”

Gwyn ló đầu vào phòng. Alison đang ngồi trên chiếc giường sắt, trên tay mân mê cầm quả nắm cửa bằng đồng thau. 2,533 more words

Alan Garner

193 The Weirdstone of Brisingamen

The Weirdstone of Brisingamen – Alan Garner

First published 1960

First Puffin edition 1963

Cover by George W Adamson

If you wish to search this site by Puffin book number, title, author, artist or year of publication, please use the ‘Search ‘Puffin Heaven’ drop-down in the menu

1963

242 The Moon of Gomrath

The Moon of Gomrath – Alan Garner

First published 1963

First Puffin edition 1965

Cover by George W Adamson

If you wish to search this site by Puffin book number, title, author, artist or year of publication, please use the ‘Search ‘Puffin Heaven’ drop-down in the menu

1965