Tags » Album

A Weird Selection Of Vinyl For A First Step Into The World Again

NOTE: This was written a few weeks back. The world has since gone to crap again and we are curtailing any adventuring, but thought I’d still post it. 549 more words

The Aural Retentive

Pop Smoke's 'Shoot for the Stars Aim for the Moon' Album Released After Death

After 5 months the rapper Pop Smoke died in Los Angeles, his posthumous new album titled ‘Shoot for the Stars Aim for the Moon’ has just been released. 213 more words

Entertainment News

Փինք Ֆլոյդ․ Պատը․ աղյուս N1

Էս օրերին, երբ պետք է փակված լինենք պատերի ներսում, բոլորից հեռու, ինքներս մեզնից էլ զգուշանալով, չեմ կարող ամեն օր մտքիս մեջ չերգել էս ալբոմը։ 733 more words

PHOXJAW - "Royal Swan" (debut album)

PHOXJAW
Album: Royal Swan
Release: 3rd July 2020

Set for Release on 3rd July 2020 via Hassle Records, ‘Royal Swan’ is the debut full-length album by Bristolian quartet… 725 more words

Rock Music

Various Artists - Nhạc Nhà Làm [Homemade Music] Vol.1 EP

Nhạc Nhà Làm Vol.1 (Compilation EP)

Artists: Cat Pylon, Thangca, District 105
Produced by: Cây Guitar Rỉ, Nhạc Nhà Làm Show
Released: 2020
Language: English, Vietnamese… 54 more words

Album

THE GREATEST LOST ALBUM IN ROCK?

“The remarkable story of The Voyage of the Corvus Corrone”.

It’s a very enjoyable album. But was it ever lost? Was it recorded in New Zealand quite recently? 10 more words

Experiencing Music