Tags » Alternative Universe

[QZGS][AU][One Shot] 1st Trimester [YuHuang]

Fandom : Quan Zhi Gao Shou

Pairing : Yu wen zhou x Huang shao tian

Rated : PG

Alternative Universe : Omegaverse

===================================================================

เช้าวันหนึ่งอวี้เหวินโจวเปิดประตูตู้เสื้อผ้าของเขา เตรียมหยิบเสื้อตัวโปรดเพื่อที่จะใส่ไปทำงานตามปกติ ทว่าเจ้าตัวกลับต้องชะงัก เมื่อพบกับไม้แขวนเสื้อที่ว่างเปล่า 37 more words

Quan Zhi Gao Shou

[QZGS][AU][SF] Soundless Rain – END [YuHuang]

Fandom : Quan Zhi Gao Shou

Pairing : Yu wen zhou x Huang shao tian

Rated : PG

Alternative Universe : Rainverse

ตอนที่ 1 : … 96 more words

Quan Zhi Gao Shou

[QZGS][AU][SF] Soundless Rain – 8 [YuHuang]

Fandom : Quan Zhi Gao Shou

Pairing : Yu wen zhou x Huang shao tian

Rated : PG

Alternative Universe : Rainverse

ตอนที่ 1 : … 66 more words

Quan Zhi Gao Shou

[QZGS][AU][SF] Soundless Rain – 7 [YuHuang]

Fandom : Quan Zhi Gao Shou

Pairing : Yu wen zhou x Huang shao tian

Rated : PG

Alternative Universe : Rainverse

ตอนที่ 1 : … 57 more words

Quan Zhi Gao Shou

[QZGS][AU][SF] Soundless Rain – 6 [YuHuang]

Fandom : Quan Zhi Gao Shou

Pairing : Yu wen zhou x Huang shao tian

Rated : PG

Alternative Universe : Rainverse

ตอนที่ 1 : … 73 more words

Quan Zhi Gao Shou

[QZGS][AU][SF] Soundless Rain – 5 [YuHuang]

Fandom : Quan Zhi Gao Shou

Pairing : Yu wen zhou x Huang shao tian

Rated : PG

Alternative Universe : Rainverse

ตอนที่ 1 : … 72 more words

Quan Zhi Gao Shou