Tags » 'Amal Salih

Membaca Hakikat Ikhlas Dan Bercermin

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad, para sahabatnya, dan pengikut setia mereka. 839 more words

Nasehat

Seri Kultum Ramadhan, Bagian 5

Alhamdulillah. Ash-sholatu was salamu ‘ala rasulillah. Amma ba’du.

Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati Allah, bulan Ramadhan kembali menghampiri kita. Ibadah demi ibadah dijalani oleh umat Islam dengan penuh harap kepada Rabbnya. 405 more words

Ibadah