Tags » Amir

چرا مسیحی شدم؟

داستانی قابل تامل از مسیحی شدن یکی از هموطنان:

در یک خانواده ایرانی و روشنفکر به‌عنوان آخرین فرزند به‌دنیا آمدم. خانواده‌ای که با قبول باورهای اسلامی در ایران زندگی می‌کردند.

Amir

بشارت انجیل و نشر کلام خدا در بین ایرانیان وظیفه ماست

ما ایرانیانی مسیحی هستیم كه وظیفه خود را نشر كلام خدا و بشارت انجیل از طریق دادن خبر خوش نجات و بخشیده شدن گناهان در بین ایرانیان و مردم فارس زبان قرار داده ایم. این امر را نه فقط یك وظیفه دینی بلكه یك رسالت ملی برای خود قلمداد میكنیم .

عيسي مسيح تنها راهي است كه خداوند براي بشر محيا نمود

Amir

Three keys

سه کلید انجیل برای همیشه: ایمان ، امید ،  محبت

Amir

Save your Life

The Greatest commandment is this: LOVE GOD and LOVE OTHERS. Jesus Christ said ALL of the law was summarized in these two commands. 256 more words

Amir

سوال: یک مسیحی کیست؟ یک مسیحی واقعی شخصی است که زندگی جدید در مسیح به او عطا شده است؛ او قسمتی از خانوادۀ حقیقی خداست؛ او فرزند راستین خدا شده است…

Amir

آیا اسلام واقعا دین صلح است؟ قطعا نه// Is Islam a peacefull Religion ?definitely NO

ابتدا ادعا می کنند: “اسلام دین صلح است”؛ ولی زمانی که پای اجرای دستورات قرآن به میان بیاید قطع دست و پا داریم. کشتار مخالفان داریم.اسارت زنان و کودکان داریم.هزار جنایت داریم که مجوزش را قرآن داده است.

Amir