Tags » An

Cá ngừ Shinshu (Đặc sản tỉnh Nagano)

Nghe nói tỉnh Nagano có loại cá ngừ #shinshusalmon. Cá này được nuôi với số lượng ít nên ai muốn ăn phải cất công đến Nagano mới ăn được. 315 more words

Ăn

make an eye

trying

as its own inner

core

and held

as its own frost

and time

as its own held

and struggle

and keeping

as its own wise… 125 more words

Poems

The Pursuit Of Happiness-Day 42- Life and Death

Work has been good. It feels hectic and overwhelming at times, but I’m starting to settle into routine. I feel confident that I’m capable. When I feel overwhelmed…I’m pretty sure I’m simply being dramatic. 329 more words

What does an Anxiety Attack Feel Like?

Imagine being with all the people that you love. All of you are having fun. Then suddenly, everybody is gone. You are alone in a dark room with foreign voices scream at you while you are tied up in a chair. 373 more words

Blogger

Lẩu của Nhật Bản

Hồi xưa nghĩ, giờ mà dẫn mấy đứa bạn Nhật đi ăn lẩu chắc nó sợ lắm nhỉ? Vì một nồi lẩu những đũa của tất cả mọi người nhúng vào. 667 more words

Ăn

Sadece Fantastik Bir Destan Mı?

“En sevdiğin ne varsa hepsini bırakacaksın;

bunun gurbet yayının attığı

ilk ok olduğunu anlayacaksın.

Başkasının ekmeğinin ne denli tuzlu,

başkasının merdiveninden çıkmanın

ne denli zor olduğunu göreceksin.” 504 more words

The Pursuit Of Happiness-Day 36- Go With The Flow-

My life’s motto, “go with the flow and roll with the punches”, has been what I’ve been living the past few days.

I was in a good mood all day, but stressing about stuff and work. 236 more words