Tags » Ancient Times

Երևանի թաքնված պատմությունները՝ ժայռապատկերներ

Ես սիրում եմ  Երևանը, ոչ միայն այն պատճառով, որ դա իմ ծննդավայրն է, այլև նրա համար, որ շարք հետաքրքիր պատմություններ ունի պաշարած: Երբեմն պետք է ուղակի մի քայլ ավել դնել կամ պառզապես մի փոքր ավելի ուշադիր նայել շուրջդ և ահա՝ դարերի մշուշից պատմությունը խոյանում է քո առաջ:

Օրինակ, վերջերս զբոսնում էի Նոր Նորքի 3-4 զանգվածներում հանգրվանած Տիգրան Մեծի պուրակում:

Ancient Times

Nuggets - Ancient Times

Ancient Times
“I have considered the days of old, the years of ancient times.” (Psalm 77:5)

The Bible provides for us a fascinating perspective on the passage of time. 290 more words

A CLICK A BLESSING TODAY

Hero


It’s time for a Chinese film which depicts the assassination attempt on Qin’s King from way back when. I definitely don’t know much about this time period so it’s pretty neat to learn more about it. 983 more words

Live Action Movies

See-evil-lization

We used to live in a world
A world so beautifully blunt and blind
Until you came in and opened our vague eyes
Just like the sun crawls out of the belly of the cloud… 118 more words

Poem

May Day: An Ancient Celebration

The 1st May is an ancient Northern Hemisphere festival, now known as ‘May Day’, which traditionally marked the return of spring. It is believed that the celebrations originated in agricultural rituals intended to ensure fertility for crops, held by the ancient Egyptians, Greeks, and Romans. 2,463 more words

Journal

Beware

Beware of your thoughts for they become words,

beware of your words for they become actions,

beware of your actions for they become habits,

beware of your habits for they become character, 11 more words

Inspiration

Of Yore 2

Small painting/drawing. Acrylic, chalk and oil on paper. 50 x 65 cm