Tags » Ancient Times

Ancient Beauty Secret that are very useful Until Today

It is evident that beauty is important to every woman either young or old. Surprisingly women in the ancient times cared about beauty too. What could be more surprising are the methods they used to achieve for their beauty. 381 more words

Beauty

A temple of ancient ceremonies

The body and mind are a temple with ancient ceremonies taking place in them. Every time a limited thought is replaced with simple awareness, every time our entanglement in thinking is replaced by the refulgence of pure, unbounded energy, a ritual is initiated. 288 more words

1

How Our Calendar Came into Being

Have you ever wondered why the calendar is made up in the way it is ? People have been trying to find some ways of dividing up the year since very ancient times. 19 more words

Documentary

Երևանի թաքնված պատմությունները՝ ժայռապատկերներ

Ես սիրում եմ  Երևանը, ոչ միայն այն պատճառով, որ դա իմ ծննդավայրն է, այլև նրա համար, որ շարք հետաքրքիր պատմություններ ունի պաշարած: Երբեմն պետք է ուղակի մի քայլ ավել դնել կամ պառզապես մի փոքր ավելի ուշադիր նայել շուրջդ և ահա՝ դարերի մշուշից պատմությունը խոյանում է քո առաջ:

Օրինակ, վերջերս զբոսնում էի Նոր Նորքի 3-4 զանգվածներում հանգրվանած Տիգրան Մեծի պուրակում:

Ancient Times

Nuggets - Ancient Times

Ancient Times
“I have considered the days of old, the years of ancient times.” (Psalm 77:5)

The Bible provides for us a fascinating perspective on the passage of time. 290 more words

A CLICK A BLESSING TODAY

Hero


It’s time for a Chinese film which depicts the assassination attempt on Qin’s King from way back when. I definitely don’t know much about this time period so it’s pretty neat to learn more about it. 983 more words

Live Action Movies