Onarıcı Adalet uygulamalarından olan Çember modeline ilişkin yazmış olduğum makale Hukukpolitik sitesinde yayımlanmıştır.

GİRİŞ

“Onarıcı Adalet”, 1970 ve 1980’lerdeki mağdur hakları mücadelesi ile önem kazanmış, modern ceza adalet sistemine alternatif bir adalet anlayışının ve farklı mekanizmaların geliştirilmesi ile kavramsallaşması pekişmiştir. 106 more words