Tags » Anti-nato

Milić: Ko je protiv referenduma o NATO taj je za prćiju

Jedan od lidera velike koalicije „Ključ i predsjednik SNP-a Srđan Milić rekao je da nakon oktobarskih izbora ne bi pristao da bude u vladi sa onima „koji su odgovorni za to što Crna Gora još nije država u pravom smislu te riječi. 294 more words

Crna Gora

Bulajić: Milova vlast je osramotila Crnu Goru

Buduća vlada Demokratskog fronta povući će sramnu odluku o priznavanju kvazidržave Kosovo i ispravljanju svih drugih epohalnih grešaka koje je napravio aktuelni režim. Dvije greške koje predstavljaju najveću sramotu u političkoj istoriji Crne Gore su priznavanje lažne države u Prištini i zavođenje sankcija Rusiji. 205 more words

Crna Gora

Mi da radimo, a ne da Milo krade

De­mo­krat­ski front pre­dao je ju­če Dr­žav­noj iz­bor­noj ko­mi­si­ji li­stu za pred­sto­je­će par­la­men­tar­ne iz­bo­re sa 10.000 pot­pi­sa po­dr­ške. No­si­lac li­ste DF-a bi­će li­der No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je An­dri­ja Man­dić. 687 more words

Crna Gora

Milo Đukanović - Kralj sve Crne Gore

Prošlo je 23 godina, kao kralj Đukanović vladao naše zemlje. Za to vreme raspala Socijalistička Jugoslavija, raspala Savezne Republike Jugoslavije, prošli su ratovi u Bosni, Hrvatskoj i na Kosovu. 239 more words

Crna Gora

U KOTORU FORMIRANA BALKANSKA KOZAČKA VOJSKA: Ujedinila je pravoslavne narode, a evo ko je na čelu tih ratnika

Kozački pukovnik (ataman Crne Gore) Slobodan Pejović, koji je danas izabran za zamenika vrhovnog atamana Balkanske kozačke vojske, podsetio je na veze sa ruskim narodom, posebno u poslednjih 300 godina… 439 more words

Crna Gora

Odbrambena unija EU - alternativa NATO-u

Nedavni francusko-nemački predlog za osnivanje odbrambene unije EU nastojaće da izbegne dupliranje funkcija NATO-a. Umesto toga, njen zadatak će biti da deluje kao alternativa savezu i da spreči članice EU da masovno kupuju američko naoružanje i opremu, navodi ruski list „Izvestija“. 373 more words

Svijet

Putin's Army Demands 'NATO Soldiers! Hands Up! Lay Down Your Weapons!'

As the world focused on recent events in Syria—where Russia bombed anti-Assad forces using Iranian airfields, while “sincerely seeking” to restore positive relations with Turkey—the Collective Security Treaty Organization (CSTO) began a massive military exercise on August 16. 355 more words

Russia