Tags » Antique

Vintage, Antique or Boho Chic - what's the difference?

As a wedding planner, I am frequently asked what the difference is between the wedding styles of Boho Chic, Vintage & Antique.

Vintage 1950’s style… 216 more words

Wedding

That Damn Hobo

No one from this area would know that his entire family had died in that fire. He tried to save them, his wife, children, and even his dog but they all perished, he arrived too late. 113 more words

Grandparents

Marc Jacobs Rain Boots Orange and Black

They are in great condition with little wear. States a size 41. BUY

Հնաոճ կոլաժ

Վաղուց էի ուզում էս ոճի մի բան սարքել` հնության էֆեկտներով:

Սկզբում չէի կողմնորոշվում` ինչ տեքստ գրել «մագաղաթի» վրա: Մի պահ նույնիսկ մտածեցի` գուցե ինչ-որ հին սևուսպիտակ լուսանկար դնեմ` ոչ իմ կամ հարազատներիս, այլ ինչ-որ պատմական կամ վերացական մի բան, բայց ոչ մի բան մտքիս չեկավ, վերջը որոշեցի ինձ դուր եկած ոգեշնչող տեքստերից մեկը գրել, որ մի քանի տարի առաջ էի հանդիպել ինտերնետում մի տեղ:

Օգտագործված նյութերն ու առարկաները. կտավապատ տախտակ, խցանե տախտակներ, ծեփամածիկ, ակրիլ ներկեր, քաթանե ցանցի կտորներ, մետաղյա ատամնանիվներ, ստվարաթղթե հնաոճ ժամացույց:

Չափսը` 23 սմ X 30.5 սմ (9 inch X 12 inch)

Հնաոճ կոլաժ

Վաղուց էի ուզում էս ոճի մի բան սարքել` հնության էֆեկտներով:

Սկզբում չէի կողմնորոշվում` ինչ տեքստ գրել «մագաղաթի» վրա: Մի պահ նույնիսկ մտածեցի` գուցե ինչ-որ հին սևուսպիտակ լուսանկար դնեմ` ոչ իմ կամ հարազատներիս, այլ ինչ-որ պատմական կամ վերացական մի բան, բայց ոչ մի բան մտքիս չեկավ, վերջը որոշեցի ինձ դուր եկած ոգեշնչող տեքստերից մեկը գրել, որ մի քանի տարի առաջ էի հանդիպել ինտերնետում մի տեղ:

Օգտագործված նյութերն ու առարկաները. կտավապատ տախտակ, խցանե տախտակներ, ծեփամածիկ, ակրիլ ներկեր, քաթանե ցանցի կտորներ, մետաղյա ատամնանիվներ, ստվարաթղթե հնաոճ ժամացույց:

Չափսը` 23 սմ X 30.5 սմ (9 inch X 12 inch)

Nothing to say . . .

I Have No Family History

It is interesting to ask people about their family memories. Many say, “I don’t have a story to tell.” or “I don’t know of any.” Funny thing is, there is always a story . 225 more words

Grandparents

Antiques

I’ve always had a passion for vintage and quirky items and recently it steered towards antiques.

Of the many items I acquire, a part is then let go and sold on my Etsy shop. 147 more words