Tags » Apolinario Mabini

Mabini Descendants Interviewed

Last November 21, I interviewed two descendants of one of our great heroes, Apolinario Mabini whose Sesquicentennial Birth Anniversary is being celebrated this year. He was most vocal and active against Spanish and American sovereignty over the Philippines at the turn of the century. 617 more words

Notes

"Dakilang Lumpo"

Captured: November 8, 2014

Location: Apolinario Mabini Shrine, Tanauan, Batangas, Philippines

2014 celebrates the 150th Birth Anniversary of Apolinario Mabini. He is called “Dakilang Lumpo” or “Great Cripple” for his being the brains of the Philippine Revolution. 70 more words

Ang Huling Lagda ni Apolinario Mabini

DUP CELEBRATES MABINI SESQUICENTENNIAL THROUGH NEW QUINTOS PLAY ANG HULING LAGDA NI APOLINARIO MABINI

The troika which is part of the hugely successful musical Ang Nawalang Kapatid– Dexter M. 247 more words

Mabining Mabini

Tabak kay Bonifacio
Baril kay Aguinaldo
Utak naman kay Apo.

03162014

Isa ito sa mga tanagang aking ipinasa sa Tulaan sa Facebook 2014 na inorganisa ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA) para sa ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ni Apolinario Mabini.

Tula

Alas ni Apo

Dayuhan ang kalaban
‘Di kanyang kapansanan
Ibig ay kalayaan

03162014

Isa ito sa mga tanagang aking ipinasa sa Tulaan sa Facebook 2014 na inorganisa ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA) para sa ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ni Apolinario Mabini.

Filipino

Mabini sa Kasaysayan

Niyayakap ng duyan
Si Mabining marahan
Sa daan ‘di sa laban

06132014
Isa ito sa mga tanagang aking ipinasa sa Tulaan sa Facebook 2014 na inorganisa ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA) para sa ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ni Apolinario Mabini.

Filipino

Akalang Lumpo

Mabuti pa ang Lumpo
Nalakad ang gobyerno
Ng ilustrado’t indio.

03162014

Isa ito sa mga tanagang aking ipinasa sa Tulaan sa Facebook 2014 na inorganisa ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA) para sa ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ni Apolinario Mabini.

Filipino