Tags » Approach

Johnny Manziel case spotlights CFL's complicated approach to concussions

The issue of concussions in football, specifically in the CFL, is once again in the spotlight after Montreal quarterback Johnny Manziel took a hellacious hit in the third quarter of last Saturday’s game against Ottawa. 15 more words

Sports

५८६) स्पंदने आणि कवडसे - नागपंचमी - १५-०८-२०१८

     

    

५८६) स्पंदने आणि कवडसे – नागपंचमी – १५-०८-२०१८

नागाचा फणा आणि ईगो:

काही माणसांचा ईगो नागाच्या फण्यासारखा उफाळून येत असतो. ज्याला स्वत:चा ईगो प्रमाणात ठेवता येतो तो यशस्वी होतो.

नागपंचमी:

जगात नाग चावून माणसे फार कमी मरतात ….पण नाग चावलाय ह्या भीतीनेच मरणारी लोकं जास्त आहेत..
~~~~~ आणि माणसाच्या विषारी बोलण्याने मात्र बरीच दुखावली जातात.

नागपंचमीची  शिकवण:

नागपंचमीच्या मुहूर्तावर जर प्रत्येकाने स्वत:च्या मनातील विषाला (विकार, वाईट विचार – आचार ) तिलांजली देण्याचा निर्धार केला तर, आपला समाज खऱ्या अर्थाने सुखी होण्यास मदत होईल.

प्रतिक्रिया:

माझ्या मनात एक विचार येतो कि जर का खरा नाग भक्तांना दर्शन देण्यास मंदिरात अवतरला तर काय होईल ? भाविकांची काय प्रतिक्रिया असेल ?

नागविषयी आणि सापाविषयी थोडेसे:

नाग – साप स्वत:हून हल्ला करत नाही, तर स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी फणा काढतो. आपल्या इतकाच तोही घाबरलेला असण्याची शक्यता आहे.

नागाचे मुख्य खाणे म्हणजे उंदीर. पिकाचे रक्षण करून शेतकऱ्यांना तो मदत करतो म्हणून नागपंचमीच्या दिवशी त्याची पूजा केली जाते. आपला धर्म सर्व समावेशक आहे. तो सर्व प्राणी – मात्रांवर, निसर्गावर प्रेम करा अशी शिकवण आपल्याला देतो. निदान एक दिवस त्याची आठवण आपल्याला होते यातच समाधान मानायची वेळ आली आहे

नागाबद्दलची शास्त्रीय माहिती उपलब्ध असूनही त्याला दुध पाजले जाते. सापाला – नागाला स्मरणशक्ती नसते तरी तो डूख धरतो अशी सुद्धा समजूत आहे. आज खरेतर नागाची – सापाची शास्त्रीय माहिती शोधून वाचली पाहिजे. पुराणातील माहिती आणि शास्त्रीय माहिती ह्याची सांगड घातली पाहिजे. सर्वच साप विषारी नसतात. आपल्या शहरात snake park असेल तर त्याला भेट दिली पाहिजे. अनेक वर्षांपूर्वी मद्रास आणि पुणे येथील snake park ला माझ्या प्रत्येक ऑफिस ट्रीपच्या वेळेस मी भेट देत असे, ह्याची आठवण झाली.

आठवणीतील  नागपंचमी:

आजही मला बालपणी आईने पाटावर चंदनाने काढलेली नागीण आणि तिची पिल्ले ह्यांचे चित्र आठवते. आई त्या चित्राची मनोभावे पूजा करायची.

सर्वाना नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

सुधीर वैद्य 

१५०८२०१८

Spandane Articles

Daily I Ching for Saturday 11 August 2018: Lin (Approach), Hexagram 19

Lin (Approach), Hexagram 19 – The need to see the many opportunities that are present and open to you in your life right now is necessary Seek the wisdom and knowledge of your higher self in showing you the bigger picture.

25 more words
Rosalind Medea

Daily I Ching for Saturday 11 August 2018: Lin (Approach), Hexagram 19

Lin (Approach), Hexagram 19 – The need to see the many opportunities that are present and open to you in your life right now is necessary Seek the wisdom and knowledge of your higher self in showing you the bigger picture. 67 more words

Rosalind Medea

Defining authenticity

For me, it’s not “do what you feel like doing,” because that’s unlikely to be useful.

You might feel like hanging out on the beach, telling off your boss or generally making nothing much of value. 88 more words

Self-Realisation

The Ping-Pong Theory

I made a few tweets about this approach in April, and decided I may as well formalize the process on my blog here.

Ping-pong theory is how I describe my ideal working process when collaborating with others. 1,374 more words

PhD Progress & Thoughts

Understanding the Creative Curriculum Approach

Founded over two decades ago by respected education specialists, Inner Force Tots is a charitable organization that provides high-quality educational programming to children between the ages of 2 months and 5 years. 140 more words

Inner Force Tots