Tags » Aqidah Islam

Makna Syahadat Laa Ilaaha illaLlah

Allah SWT berfirman yang terjemahannya:
Katakanlah, “Siapakah Tuhan Pencipta lagit langit yang tujuh dan Pemilik ‘Arsy yang agung?” Mereka akan menjawab, “Kepunyaan Allah.” Katakanlah, “Lalu apakah kalian tidak bertakwa?” Katakanlah, “Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedangkan Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya jika kalian tahu?” Mereka akan menjawab, “Kepunyaan Allah.” Katakanlah, “(Kalau demikian), lalu dari jalan manakah kalian ditipu?” Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka dan sungguh mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. 787 more words

Aqidah

Rukun islam

S: Apakah rukun islam itu?

J: rukun islam ialah :

  1. Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah
  2. Mendirikan sholat
  3. Menunaikan zakat…
41 more words
Aqidah Islam