Tags » Aral

Malaya

Tanda ko pa noon, noong sinabihan ako ng aking ina
Na dapat daw habang maaga pa ay matuto na kong magparaya
Hindi ko pa alam noon ang ibig sabihin ng kanyang mga salita… 440 more words

Spoken Word Poetry

Gusto Mo Mag-aral ng Nihongo (Hapon)?

Masaya mag-aral ng panibagong wika, lenggwahe man itong Filipino o dayuhan, ano pa man ang rason mo. At dahil binabasa mo ito ngayon, marahil ay Hapon (o Nihongo) ang napili mong aralin. 850 more words

Nihongo

Get Best Quality Hydraulic Lubricant Oil at Schmierstoffe Service

Schmierstoffe Service offers you the best quality hydraulic lubricant oil in the industry. The lubricant is based on mineral oils and the power is further enhanced with the use of additives in preparing the product. 105 more words

ARAL

Enhance Performance of Your Hydraulic Machine with Aral Vitam GF46

If you are looking for a perfect lubricant for your high performance hydraulic machine then you need to go for the Aral Vitam GF46 oil. Oil plays a significant role in better performance of your machine and the quality oil also provides longevity to the machine. 116 more words

Petronas ARBOR MTF 10W-30

Aral Vitam GF46 Provides Best Protection Against Engine Wears and Tears

Aral Vitam GF46 is HLP type high performance and zinc free hydraulic oil. The oil conforms to DIN 51524-2 requirements and gives excellent protection to engine against natural wear and tear over wide range of loads. 113 more words

Castrol 220

Factors Needed to Consider While Buying Engine Oil

When it comes to finding best engine oil for any vehicle or machine, there are many factors you need to keep in the mind to ensure that you choose the best one. 141 more words

ARAL

NAKALIPAS - Talakayan: Saligan ng Pagaaral ng Budismo (Okt. 22, 2017 | 1:00 pm - 2:30 pm)

Malugod namin kayong inaanyayahang dumalo sa isang talakayan mula sa guro ng Budhismo na si Sumie Ochiai mula Japan.

Ang talakayang ito ay walang bayad. 22 more words

Budismo