Tags » Aral

//DARATING// - Talakayan: Saligan ng Pagaaral ng Budismo (Okt. 22, 2017 | 1:00 pm - 2:30 pm)

Malugod namin kayong inaanyayahang dumalo sa isang talakayan mula sa guro ng Budhismo na si Sumie Ochiai mula Japan.

Ang talakayang ito ay walang bayad. 22 more words

Budismo

Disaster by design: the death and partial rebirth of the Aral Sea (Part 3).

I’d expected the whistling undertaker from For a Fistful of Dollars to be appearing at every corner I turned. I was to experience this feeling again, in Central Asia, but Aralsk looked – even smelt, if that was ever possible – the part of a Sergio Leone Western village before a Mexican stand-off. 1,554 more words
Asia

Dasal at Aral para sa Anak

Ikaw ang pinakamagandang biyaya ng Diyos sa aking buhay. Sa araw na nalaman ko na ikaw ay parating, minahal na kita ng higit pa sa aking sarili. 607 more words

Parenting

Adventure #5: Glen Haven, Aral, & Jacktown

We survived the night in our seedy motel, which was all that was available in Traverse City on Labor Day weekend, and headed west, deeper into the Leelanau Peninsula.   907 more words

Ghost Towns

Out of the steppe.

There are trips we’ve wanted to do for a lifetime, which work their way up to the top of your bucket list. Well, I’ve just crossed one from mine and if I had to distil it in four pictures whilst I get my tennis elbow yet another good workout with pen and paper, these would be it. 9 more words
Asia

Aral muna, bata

Sa Pilipinas, uso ang mana-mana.

‘Yung pag-aaralin ka ng mga magulang mo, tapos kapag nakapagtapos ka at may trabaho na, ikaw naman ang magpapaaral sa kapatid mong sunod sayo. 651 more words

Aral

NAKALIPAS – Lecture/Meetup: Pangunahing Aral ng Budismo (Agosto 12, 2017 | Sabado)

Tatalakayin ni gurong Masaki ang mga pangunahing aral ng Budismo at ang Tunay na Kaligayahan.

Ito ay walang bayad at ang mga baguhan at malugod na inaanyayahan. 30 more words

Budismo