Tags » Areas

April 20, 2015 - Week 30

Hello World!

I have many things to write about and to share from my happy heart! But my next P-day is this Saturday as it is a national holiday on Monday so I will catch you all up then! 50 more words

Areas

Nou: the best of the sea and the mountains!

Itoigawa’s topography of coastline and valleys gives each of its regions a distinctive character and charm. Nou, the easternmost part of Itoigawa, includes both a lively fishing port and a dramatic mountain valley with hot springs and a challenging ski slope. 347 more words

Itoigawa

April 6, 2015 - Week 28

Hello good people of the world! I have no time today because of a serious of crazy events. Also because everything is closed today because it is Second Easter! 40 more words

Areas

Erection by Command

The Erection by Command method is composed of 5 areas including a stage-by-action manual, audio recording in MP3 structure and two other DVD’s. The complete system was created to be simple to stick to and life modifying.
http://bit.ly/1zxS8d0

March 28, 2015 - Week 27 (Surprise Saturday Letter)

Hey friends! I guess this email is just a quick tag on from my essay from last week :)

Yes, it’s Saturday, we had to switch P-days because my companion has a doctor’s appointment on Monday in Belgium. 473 more words

Areas

Վարժանքներ

Թումոն կրթական համալիր է, որտեղ պատանիները հաճախում են բազմապիսի գիտելիքներ ձեռք բերելու, մտահորիզոնն ընդլայնելու, իրենց ստեղծագործական ներուժը բացահայտելու, զարգանալու, նոր գաղափարներ ստեղծելու և միասին իրականացնելու համար:

Պատանիներին հնարավորություն է տրվում բացահայտելու Թումոյի ուսումնական ծրագրի չորս հիմնական ոլորտները․ անիմացիա, խաղերի ստեղծում, կայքերի մշակում, թվային մեդիա: Այդ նպատակով նախ Թումո անդամները մուտք են գործում Թումո աշխարհ: Սա վիրտուալ տարածք է՝ կազմված կապույտ ծովում լողացող կղզիներից, ուր յուրաքանչյուր անդամ ուսումնասիրում է բազմաբնույթ ուսուցանող վարժանքներ: Այստեղ նրանք նաև հաղորդակցվում են՝ փոխանակելով գրառումներ, ձևավորելով թիմեր ու միմյանց առաջարկելով հետաքրքիր վարժանքներ:

Այդ ընթացքում անդամները ձեռք են բերում մի շարք հմտություներ ու ուղի են հարթում դեպի նոր, առավել դժվար մակարդակներ ու աշխատարաններ:

Armenia