Tags » ARM

Ed Sheeran Breaks Arm After Being Hit By A Car While Bike Riding; May Affect Upcoming Tour Dates

Ed Sheeran was scheduled to kick off the Asian leg of his tour on October 22.  Unfortunately, Tapei might have to wait a little while to get their fill of Ed. 116 more words

Features

Spare RPi? You Have a Currency Trading Platform

While Bitcoin and other altcoins are all the rage these days, there is still a lot of activity in the traditional currency exchanges. Believe it or not, there’s money to be made there as well, although it rarely makes fanciful news stories like cryptocurrency has been. 178 more words

Raspberry Pi

SAMD21G Sensor Board with Color OLED

Assembly instructions on Mike Rankin’s blog:

SAMD21G Sensor Board with Color Oled

Design files and source are available on GitHub:

mike-rankin/SAMD21G18A_Sensor_Board_with_Color_Oled

This Sensor Board is yet another variation of another one on my site.

170 more words

Ed Sheeran Breaks Arm After Being Hit By A Car While Bike Riding; May Affect Upcoming Tour Dates

Ed Sheeran was scheduled to kick off the Asian leg of his tour on October 22.  Unfortunately, Tapei might have to wait a little while to get their fill of Ed. 116 more words

Features

Horrific Injury at Coatshill

A serious injury occurred yesterday evening, Thursday 12th October 2017 around 5.30pm outside the TACT hall.

Second year St John Ogilvie pupil, Aidan Macfie (13) was playing at the basketball court adjacent to the hall and with friends, was climbing the high fence. 223 more words

ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ 2017Թ․ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԱՌՑԱՆՑ ՆԻՍՏԸ

2017թ. Սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունեցավ Չինաստանի Հայկական համայնքի (ՉինաՀայ) Գործադիր մարմնի ընթացիկ տարվա թվով յոթերորդ նիստը: Քննարկվեցին Համայնքի նախաձեռնություններին և գործունեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր: Ներկայացվեց ՉինաՀայի կողմից Հոնկոնգում և Շանհայում կազմակերպած միջոցառմումները, որոնք նվիրված էին ՀՀ Անկախության օրվան, ինչպես նաև  համայնքի անդամների կողմից Երևանում կազմակերպված հավաքույթը։ Առցանց կառավարման պատասխանատուները ներկայացրեցին պլատֆորմում կատարվող բարեփոխումները, որոնց շնորհիվ հստակեցվել են մեխանիզմները։ Ներկայացվեց և հաստատվեց Ուսանողական միության նոր ղեկավարի՝ Արաքս Ներսիսյանի, կողմից առաջարկված մի շարք ծրագրեր։ Սարեն Աբգարյանը հաշվետվություն ներկայացրեց Համայնքի տարբերանշաններով արտադրված իրերի վերաբերյալ, որոնց վաճառքից ստացված եկամուտը հնարավոր կլինի փոխանցել Համայնքի բյուջե։ Մհեր Սահակյանը կարևորեց  Գործադիր մարմնի առաջիկա ընտրությունները ժողովրդավարական և հավուր պատշաճի անցկացնելը։ Որոշվեց սահմանել «ՉինաՀայ Ասպետ» բարձր պարգևը, որով կպարգևատրվեն Չինաստանի Հայկական համայնքի մարմինների  ստեղծման, կառավարման գործում զգալի ավանդ ունեցող անհատները։

Arm

Zumba. 78 done. 22 left.

This instructor’s class is becoming repetitive. When I joined Cult I loved his classes for the high intensity and energy. Over time the intensity is down. 322 more words