Tags » ARM

HP’s first Windows 10 ARM PC is available for preorder

(Source: www.theverge.com)

HP’s first Windows 10 PC that’s powered by an ARM-based processor is now available for preorder for $999.99. It’s scheduled to ship by March 9th, and it’s one of the first… 256 more words

Technology

Foundation, Which Colour do you Need?

It’s hard being a girl and dealing with makeup can be a real struggle sometimes.

Beauty

A&E nightmare

Hello all you lovely people.

I thought I was let you know that I went to A&E last night, I’m sure you’re all very concerned for me. 924 more words

Personal

ARM creates iSIM, a new SIM card format that will be integrated into our mobile processors

The mobile microprocessor design company ARM defines the future of our smartphones, and it seems that this future involves saying goodbye to the traditional Nano SIMs that are now the de facto standard in this area. 225 more words

NEWS & TRENDS

5 Reasons Mahomes Will Dominate for the Chiefs

It has been drilled in our head since the Chiefs traded up to draft Patrick Mahomes No. 10 overall in 2017 that the kid is a special talent. 481 more words

5 Reasons

Չինական «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախաձեռնության նպատակներն ու առանձնահատկությունները

2018 թ. Փետրվարի 20-ին ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում Չինաստանի «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախաձեռնության վերաբերյալ դասախոսությամբ հանդես եկավ ՊՆ Պաշտպանական ազգային համալսարանի գիտնական-վերլուծաբան Մհեր Սահակյանը : Բանախոսը ներկայացրեց «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախաձեռնության գործոնը Չինաստանի անվտանգության տեսանկյունից, իրակացման նպատակներն ու առանձնահատկությունները, այդ ինտեգրացիոն նախաձեռնությունում ՀՀ ներգրավման հեռանկարները

Մհեր Սահակյանն իր գիտական ատենախոսությունը պաշտպանել է Չինաստանի Նանծինի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում,  գիտական հոդվածների հեղինակ է, զեկուցումներով հանդես է եկել Օքսֆորդի, Քեմբրիջի, Լոմոնոսովի, Շանհայի, Նանծինի համալսարաններում, ՉԺՀ-ում ԵՄ-ի ներկայացուցչությունում։

Դասախոսությունից հետո ծավալվեց բուռն քննարկում: Հանդիպում-դասախոսությունը կազմակերպվել էր ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դասախոս Սարգիս Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ:

Arm