Tags » Assunnah

PENYAKIT YANG MENGHALANGI DITERIMANYA DOA SESEORANG

Di Antara Penyakit yang Menghalangi Diterimanya Doa

Di antara penyakit yang menghalangi pengaruh doa adalah ketergesa-gesaan seorang hamba, di mana dia merasa jawaban atas doanya lamban. 107 more words

ISLAM