Tags » Atharvaveda

Poglavlje 6: Sama i Atarva Veda

Đaimini je preneo Sama Vedu svom sinu Sumantiju i unuku Sukarmaniju koji je sastavio Sahasra Samhitu i preneo je svojim učenicima Haranjabi (Kaušalja) i Paušjiniju. 15 učenika Paušjinija su bili autori mnogih samhita, oni su nazvani severnim čantaocima Samana (Lokakši, Kautumi, Kušidi, Langali). 218 more words

Knjiga 3

Magic Spells from Atharva Veda

QUESTION: I want to practice the magic spells from Atharva Veda, can you advise me on a good translation that’s really simple and explains things “for dummies.” 826 more words

Philosophy And Religion Of Astrology