ΜΥΚΗΝΕΣ  (απόσπασμα)

Δώσ’ μου τα χέρια σου, δώσ’ μου τα χέρια σου

δώσ’ μου τα χέρια σου

Είδα μέσα στη νύχτα

τη μυτερή κορυφή του βουνού