Tags » B.A.P.

Everlasting [22]

Title : Everlasting

Author : Daeshi Matto

Genre : Fantasy | Romance | Action | Family

Length : Chaptered

Main Cast :

Fantasy

B.A.P Concert Recap

B.A.P made a stop in Toronto during their “Live on Earth” tour. I had the incredible opportunity of attending this concert. The concert was everything I dreamed of and more. 1,054 more words

KPOP

[Drabble series][BangHim][K+] Body (16 - End)

16. Kim Him Chan – Bàn chân

Mỗi lần đi, đứng hoặc nhảy quá nhiều, Him Chan đề sẽ bị đau chân. Đặc biệt, đôi khi giữa lòng bàn chân sẽ bị thốn. 428 more words

B.A.P - Americano

Everlasting [21]

Title : Everlasting

Author : Daeshi Matto

Genre : Fantasy | Romance | Action | Family

Length : Chaptered

Main Cast :

Fantasy

Everlasting [20]

Title : Everlasting

Author : Daeshi Matto

Genre : Fantasy | Romance | Action | Family

Length : Chaptered

Main Cast :

Fantasy

Just a little thing

Hiu hiu, lại là tớ đây này ^^

Đúng là tớ không thể nào thay đổi con người ta chỉ bằng những lời nói đơn giản đâu phải không cậu. 419 more words

My Love Sick