Tags » B.A.P.

[Longfic][BAP][T+] Xưng đế hành trình (2)

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: cổ trang… 3,173 more words

B.A.P - Americano

[CHAPTER] IT'S CRAZY #2

( Poster by :HRa@HighSchoolGraphics (thanks ^^)

Author : Park Eun Ji
Main Cast:
Bae Suzy (MISS A)
Kim Myung Soo (INFINITE)
Yook Sung Jae (BTOB) 4,164 more words

Fan Fiction

[Drabble series][BangHim][T] Body (5)

5. Bang Yong Guk – Tai

Yong Guk quyết định sẽ đóng gói hành lý và bắt đầu chuyến du ngoạn của riêng bản thân mình sau khi cả nhóm nộp đơn kiện công ty quản lý, dù sao thì trong thời gian này cũng chẳng làm được cái đinh gì ngoài ngồi nhà và chờ lệnh triệu tập của tòa án. 1,155 more words

B.A.P - Americano

[Longfic][BAP][T+] Xưng đế hành trình (1)

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: cổ trang… 8,558 more words

B.A.P - Americano

[Trans fic][One Shot][DaeJae] A Dae With Yoo

Author: fried tofu

Translator: babyhyun

Category: happy, romance

Original fic: A Dae With Yoo

Fic chỉ được post ở wordpress này!

T/N: Đây là fic đầu tiên mà mình trans. 5,948 more words

150628 Daehyun's Birthday Gift

[Intro][Longfic][BAP][T+] Xưng đế hành trình

Author: Rainy Nguyễn aka Han Yi

Diclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ ở đây do tôi quyết định.

Caterogy: cổ trang… 303 more words

B.A.P - Americano

[Drabble series][BangHim][T] Body (4)

4. Kim Him Chan – Môi

Yong Guk thích đôi môi của Him Chan. Thích cả cái cách nó mấp máy. Nhưng những lời thoát ra từ đôi môi ấy, nó cứ buồn buồn. 459 more words

B.A.P - Americano