Tags » Bachus

Proiect Închisoarea lui Bachus

De cele mai multe ori consumul de alcool afectează capacitatea de a evalua cantitatea de băutură consumată deja dar deschide apetitul pentru a bea din ce în ce mai mult. 851 more words

Proiecte Cool

Iubirea şi liberul arbitru (5)

«Luna tîrzie, aproape de miezul nopţii, făcea stelele să ne-apară mai rare, ca o căldare-nflăcărată; şi alerga-n răspărul cerului pe-acele căi ce soarele le-ncinge, cînd cel din Roma îl vede între Sarzi şi Corşi cum cade» (v. 936 more words

Antichitate