«Luna tîrzie, aproape de miezul nopţii, făcea stelele să ne-apară mai rare, ca o căldare-nflăcărată; şi alerga-n răspărul cerului pe-acele căi ce soarele le-ncinge, cînd cel din Roma îl vede între Sarzi şi Corşi cum cade» (v. 936 more words